Přeskočit na obsah

Realizované stavby z cihlového systému Porotherm 2006

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.

Ceny a odměny celkem

75 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

8. 3. 2006 - 26. 5. 2006

Počet odevzdaných návrhů

9

Popis

Druh soutěže: přehlídková, neanonymní, jednokolová soutěž

 

Předmět soutěže: Stavby lokalizované na území České republiky, postavené z cihlového systému POROTHERM a kolaudované do 26. 5. 2006

 

Účel soutěže: Uskutečnit přehlídku staveb z cihlového systému POROTHERM ( bez rozlišení účelu využití a jejich typologického zařazení), presentovat tyto stavby a ocenit nejlepší z přihlášených staveb

Cena společnosti Wienerberger

Tomáš Turek, spolupráce: L. Bureš (Vila č. 30, Praha 8 – Trója)

Zvláštní cena společnosti Wienerberger

Karel Vaverka, KVprojektstav, s.r.o. (Obytný komplex Na Kopcích 380-389 v Třebíči)