Přeskočit na obsah

Centrální prostor královské obory v praze 7

Centrální prostor královské obory v praze 7

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Hlavní město Praha

Ceny a odměny celkem

760 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

4. 7. 2006 - 21. 11. 2006

Počet odevzdaných návrhů

7

Popis

Předmět soutěže

Zpracování architektonického návrhu řešení centrální části Královské obory v Praze 7. Řešení zahrnuje území dna bývalého rybníka vymezené vnitřním okrajem okružní komunikace ve stupni studie.

Účel soutěže
Vyhledání nejvhodnějšího celistvého a vyváženého řešení předmětu soutěže, splňujícího požadavky vypisovatele, obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech, které bude dále dle finančních možností vyhlašovatele rozpracováno do projektové dokumentace a následně připraveno k realizaci.

1. cena

Ing. arch. Vratislav Danda, Ing. arch. Jaromír Kosnar, Ing. Kamila Krejčiříková, Ing. Přemysl Krejčiřík, PhD., Ing. arch. Pavel Ullmann

Částka 100 000 Kč

stromovka_1_cena_axon.jpg
stromovka_1_cena_detaily.jpg
stromovka_1_cena_pohledy.jpg
stromovka_1_cena_situace.jpg
stromovka_1_cena_vztahy.jpg

2. cena

Neudělena.

Částka 90 000 Kč

3. cena

Ing. arch. Michal Šourek, Ing. Tomáš Sklenář, Ing. Anna Štancová, Ing. arch. Adriaan de Kroon

Částka 70 000 Kč

stromovka_3_cena_03novy_rybnik.jpg
stromovka_3_cena_05molo.jpg
stromovka_3_cena_12lavka.jpg
stromovka_3_cena_kamenny_most.jpg
stromovka_3_cena_kompozice.jpg

Udělené odměny

Třem soutěžícícm postupujícím do II. kola soutěže byla udělena odměna

Částka 100 000 Kč