Přeskočit na obsah

Výstavba centra městské části Praha-Nebušice

Výstavba centra městské části Praha-Nebušice

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Městská část Praha – Nebušice

Ceny a odměny celkem

450 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

15. 10. 2009 - 4. 12. 2009

Počet odevzdaných návrhů

27

Popis

Předmět soutěže: Zpracování ideového urbanisticko-architektonického návrhu na řešení území „bývalého premonstrátského statku v Nebušicích“- jižně od kostela sv. Cyrila a Metoděje. Účelem soutěže bylo nalezení a rozmístění nové náplně do stávajícího areálu v kontextu obce a získání urbanistické studie nového (správního, obchodního a společenského) centra Nebušic.

1. cena

Neudělena.

2. cena

Grido, architektura a design a Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski, spoluautor Ing. arch. Juraj Kováč

Částka 100 000 Kč

slana_2_cena_nebusice__1.jpg
slana_2_cena_nebusice__3.jpg
slana_2_cena_nebusice__4.jpg
slana_2_cena_nebusice__5.jpg
slana_2_cena_nebusice__6.jpg

3. cena

AI-DESIGN, Ing. arch. Petr Vágner

Částka 70 000 Kč

slana_3_cena_ai_design_1.jpg
slana_3_cena_ai_design_2.jpg
slana_3_cena_ai_design_3.jpg
slana_3_cena_ai_design_4.jpg
slana_3_cena_ai_design_6.jpg

3. cena

Ing. arch. Ondřej Dušek a Ing. arch. Michal Bartošek

Částka 70 000 Kč

slana_3_cena_dusek_bartosek_1.jpg
slana_3_cena_dusek_bartosek_2.jpg
slana_3_cena_dusek_bartosek_4.jpg
slana_3_cena_dusek_bartosek_5.jpg
slana_3_cena_dusek_bartosek_6.jpg

3. cena

Ing. arch. Helena Sudková, Marek Kundrata, Jonáš Krýzl, Anna Přibylová, Žofie Raimanová

Částka 70 000 Kč

slana_3_cena_sudkova_1.jpg
slana_3_cena_sudkova_2.jpg
slana_3_cena_sudkova_3.jpg
slana_3_cena_sudkova_5.jpg
slana_3_cena_sudkova_6.jpg

Odměna

Ing. arch. Hanuš Hörtel

Částka 35 000 Kč

odmena_hartel_1.jpg
odmena_hartel_2.jpg
odmena_hartel_3.jpg

Odměna

AMA invest s.r.o., Ing. arch. Iva Veselá, Ing. Lenka Schröpferová, Ing. Martin Mucha, Ing. Karel Böhm

Částka 35 000 Kč

odmena_vesela_1.jpg
odmena_vesela_2.jpg
odmena_vesela_3.jpg

Odměna

Jiří Žid, Bc. Jana Hlavová, Ing. arch. Vladimír Balda

Částka 35 000 Kč

odmena_zid_1.jpg
odmena_zid_2.jpg
odmena_zid_3.jpg

Odměna

EKOEGNINEERING CZ, Ing. arch. Radim Kounek, Ing. arch. Zuzana Hocková, Ing. Jaroslav Lesenský

Částka 35 000 Kč

odmena_kounek_1.jpg
odmena_kounek_2.jpg
odmena_kounek_3.jpg

Soutěž na mapě