Přeskočit na obsah

Sluneční město v Praze Zbraslavi

Sluneční město v Praze Zbraslavi

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Městská část Praha – Zbraslav

Ceny a odměny celkem

570 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Počet odevzdaných návrhů

19

Popis

Předmět soutěže: Vypracování urbanistického řešení předmětné lokality Sluneční město ve Zbraslavi s cílem zhodnocení území a vytvoření vize jeho rozvoje do roku 2030 / 2040 s akcentem na veřejný prostor, včetně prostoru pro zeleň, volnočasové aktivity, služby a občanskou vybavenost. Autor (autoři) vítězného návrhu mohou být vyzváni ke zpracování dokumentace regulačního plánu pro předmětnou lokalitu.

Termín konání: 10. 8. - 16. 10. 2009 (I. kolo), 30. 10. - 4. 12. 2009 (II. kolo)

1. cena

třiarchitekti, MgA. Ing. arch. Michal Fišer, Ing. Štěpán Špoula, Ing. arch. Tomáš Bílek

Částka 250 000 Kč

slana_1_cena_zbraslav__1.jpg
slana_1_cena_zbraslav__2.jpg
slana_1_cena_zbraslav__3.jpg

2. cena

Ing. arch. Jiří Valert, Ing. arch. Michal Valert, Ing. arch. Tomáš Petrášek

Částka 120 000 Kč

slana_2_cena_zbraslav__1.jpg
slana_2_cena_zbraslav__2.jpg
slana_2_cena_zbraslav__3.jpg

3. cena

A.LT ARCHITEKTI v.o.s., Ing. arch. Petr Lacko, Ing. arch. Filip Tittelbach, Ing. arch. Lenka Dvořáková, Ing. arch. Markéta Burešová, Ing. arch. Tereza Schneiderová

Částka 100 000 Kč

slana_3_cena_zbraslav__1.jpg
slana_3_cena_zbraslav__2.jpg
slana_3_cena_zbraslav__3.jpg

Odměna

A1Architects, MgA. Lenka Křemenová, MgA. David Maštálka, Vít Svoboda

Částka 50 000 Kč

odmena_zbraslav-a1__2.jpg
odmena_zbraslav-a1__3.jpg
odmena_zbraslav-a1architects__.jpg

Odměna

MgA. Ing. arch. Petr Uhlík, MgA. Tamara Volná, Ing. arch. Tomáš Petrášek

Částka 50 000 Kč

odmena_zbraslav-uhlik__1.jpg
odmena_zbraslav-uhlik__2.jpg
odmena_zbraslav-uhlik__3.jpg

Soutěž na mapě