Přeskočit na obsah

Sluneční město v Praze - Zbraslavi

Sluneční město v Praze - Zbraslavi

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

MČ Praha-Zbraslav

Ceny a odměny celkem

570 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Počet odevzdaných návrhů

19

Popis

Předmět soutěže: Vypracování urbanistického řešení předmětné lokality Sluneční město ve Zbraslavi s cílem zhodnocení území a vytvoření vize jeho rozvoje do roku 2030 / 2040 s akcentem na veřejný prostor, včetně prostoru pro zeleň, volnočasové aktivity, služby a občanskou vybavenost. Autor (autoři) vítězného návrhu mohou být vyzváni ke zpracování dokumentace regulačního plánu pro předmětnou lokalitu.

Termín konání: 10. 8. - 16. 10. 2009 (I. kolo), 30. 10. - 4. 12. 2009 (II. kolo)

1. cena

třiarchitekti, MgA. Ing. arch. Michal Fišer, Ing. Štěpán Špoula, Ing. arch. Tomáš Bílek

Spolupráce:

Částka 250 000 Kč

2. cena

Ing. arch. Jiří Valert, Ing. arch. Michal Valert, Ing. arch. Tomáš Petrášek

Spolupráce:

Částka 120 000 Kč

3. cena

A.LT ARCHITEKTI v.o.s., Ing. arch. Petr Lacko, Ing. arch. Filip Tittelbach, Ing. arch. Lenka Dvořáková, Ing. arch. Markéta Burešová, Ing. arch. Tereza Schneiderová

Spolupráce:

Částka 100 000 Kč

Odměna

A1Architects, MgA. Lenka Křemenová, MgA. David Maštálka, Vít Svoboda

Spolupráce:

Částka 50 000 Kč

Odměna

MgA. Ing. arch. Petr Uhlík, MgA. Tamara Volná, Ing. arch. Tomáš Petrášek

Spolupráce:

Částka 50 000 Kč

Soutěž na mapě

Momentálně probíhá aktualizace webu. Omlouváme se za způsobené komplikace.