Přeskočit na obsah

Předprostor Domu umění a park Koliště I

Předprostor Domu umění a park Koliště I

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Brno

Ceny a odměny celkem

800 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

9. 9. 2022 - 28. 10. 2022

Počet odevzdaných návrhů

7

Více informací

Popis

Předmětem Soutěže je celý park Koliště I včetně Domu umění a jeho předprostoru a také přilehlé chodníky se stromořadími. Dům umění i s jeho předprostorem byl koncipován jako dům v parku, a proto je s přilehlým parkem neodmyslitelně spojen. Samotný park byl důležitým kompozičním prvkem Malinovského náměstí.  

Jedním ze soutěžních podkladů bude podrobný dendrologický průzkum, který určí zejména zdravotní stav, provozní bezpečnost a perspektivu stávajících stromů. Účastníci soutěže by měli navrhnout stabilizační zásahy nezbytné pro zachování kontinuity vývoje vegetace parku.

Cílem Soutěže je najít budoucího zhotovitele projektové dokumentace, kterému může Zadavatel následně zadat veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace pro řešení předprostoru Domu umění a parku Koliště I.

Jednofázová otevřená projektová krajinářsko-architektonická soutěž.

2. cena

Spolupráce: Ing. Justýna Staňová, Mgr. Rostislav Koryčánek, Ing. Júlia Bobríková, Ing. Markéta Jurečková

Částka 250 000 Kč

2.cena (1).jpg
2.cena (2).jpg
2.cena (3).jpg
2.cena (4).jpg

3. cena

Rehwaldt Landscape Architects

Dipl.-Ing. Till Rehwaldt, Ing. Eliška Olšanská, Ing. Eliška Černá
Spolupráce: MgA. Adéla Součková, Mgr. Anežka Bartlová

Částka 150 000 Kč

3. cena (1).jpg
3. cena (2).jpg
3. cena (3).jpg
3. cena (4).jpg

odměna

Tomáš Dvořák architekti s.r.o.

Ing. arch. Tomáš Dvořák, Ing. arch. Adam Repaský, Ing. Ján Augustín

Částka 25 000 Kč

odměna 1 (1).jpg
odměna 1 (2).jpg
odměna 1 (3).jpg
odměna 1 (4).jpg

Soutěž na mapě