Přeskočit na obsah

Předprostor Domu umění a park Koliště I

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Statutární město Brno

Předpokládané ceny a odměny celkem

800 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

28. 11. 2022 12:00

Datum vyhlášení soutěže

9. 9. 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

31. 8. 2022

Více informací

Popis

Předmětem Soutěže je celý park Koliště I včetně Domu umění a jeho předprostoru a také přilehlé chodníky se stromořadími. Dům umění i s jeho předprostorem byl koncipován jako dům v parku, a proto je s přilehlým parkem neodmyslitelně spojen. Samotný park byl důležitým kompozičním prvkem Malinovského náměstí.  

Jedním ze soutěžních podkladů bude podrobný dendrologický průzkum, který určí zejména zdravotní stav, provozní bezpečnost a perspektivu stávajících stromů. Účastníci soutěže by měli navrhnout stabilizační zásahy nezbytné pro zachování kontinuity vývoje vegetace parku.

Cílem Soutěže je najít budoucího zhotovitele projektové dokumentace, kterému může Zadavatel následně zadat veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace pro řešení předprostoru Domu umění a parku Koliště I.

Jednofázová otevřená projektová krajinářsko-architektonická soutěž.

Soutěž na mapě