Přeskočit na obsah

Předprostor kostela sv. Ducha (Ostrava)

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Statutární město Ostrava

Předpokládané ceny a odměny celkem

1 425 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

30. 9. 2022 23:55

Datum podání žádostí o účast

3. 6. 2022 23:55

Datum vyhlášení soutěže

11. 5. 2022 00:00

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

9. 5. 2022

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je návrh urbanisticko-architektonického řešení veřejného prostranství v okolí kostela Sv. Ducha. Návrh je nutné řešit komplexně v rámci zájmového území v rozsahu vymezeném dle soutěžních podkladů. Cílem soutěže je vytvoření univerzálního veřejného prostoru, který bude přístupný pro všechny uživatele a návštěvníky, s vyřešenými návaznostmi na okolní objekty (kostel Svatého Ducha, kino Luna, obchodní centrum Kotva) i širší okolí.

Jednofázová užší projektová urbanisticko-krajinářská soutěž.

Soutěž na mapě