Přeskočit na obsah

Zápis ze zasedání poroty k "Přehlídce diplomových prací 2003"

Status

Výsledky

Regulérnost

Regulérní

Popis

Zápis ze zasedání poroty k "Přehlídce diplomových prací 2003"

1. Porota zasedala dne 23. července 2003 a svoji činnost zahájila v 10,20 hodin v sídle Kanceláře ČKA na adrese Praha 1, Josefská 34/6.

2. Porota zasedala ve složení:
Ing. arch. Michal Bartošek
Ing. arch. Michal Gabriel
Ing. arch. Jaromír Kročák
Ing. arch. Zdeněk Rychtařík
Ing. arch. Jindřich Škrabal

Náhradníci:
Ing. arch. Marcela Bílková - omluvena
Ing. arch. Alexander Gjurič

Předsedou poroty byl jednomyslně zvolen Ing. arch. Jindřich Škrabal.


3. Sekretáři soutěže provedli faktickou a formální kontrolu přihlášených diplomových prací, se kterou seznámili porotu. Všech 47 přihlášených diplomových prací splnilo předepsané Podmínky účasti v Přehlídce diplomových prací pro rok 2003.

4. Porota prostudovala všech 47 přihlášených diplomových prací. Po individuálním posouzení a porovnání úrovně a obsahu přihlášených projektů bylo v tomto prvním kole vyřazeno celkem 38 diplomových prací.
První kolo proběhlo od 10,30 - 14,00 hodin.

5. Ve 14,00 hodin do druhého kola postoupilo celkem 9 diplomových prací:

 • Práce č. 9 - Igor Hobza - Fa ČVUT Praha - název práce: "Chráněné bydlení a chráněné dílny do Třeboradic"
 • Práce č. 22 - Pavel Míček - Fa VUT Brno - název práce: "Náměstí Míru - Masarykova čtvrť - Brno"
 • Práce č. 27 - Petra Pelešková - Fa ČVUT Praha - název práce: "Lázeňský penzion Poděbrady"
 • Práce č. 30 - Alexandra Prymusová - Fa ČVUT Praha - název práce: "Muzeum skla - Teplice"
 • Práce č. 32 - Lukrécia Richterová - VUT Brno - název práce: "Zemské muzeum moravské architektury 20. století"
 • Práce č. 33 - Martin Rusina - AVU Praha - název práce: "Katolický kostel Praha - Černý most"
 • Práce č. 39 - Tomáš Straka - Fa ČVUT Praha - název práce: "Kompaktní bydlení Poděbrady"
 • Práce č. 40 - Dana Svobodová - Fa ČVUT Praha - název práce: "Bydlení u Vinice - polyfunkční dům Košická"
 • Práce č. 45 - Barbora Vlčková - Fa ČVUT Praha - název práce: "Muzeum architektury a designu na Letenské pláni"

6. Od 14,00 do 16,00 hodin bylo ve druhém kole stanoveno následující pořadí pro postup.
Do posledního kola, pro udělení cen postoupily následující diplomové práce:

Hlasování o postupu do třetího kola:

 • Práce č. 32 - Lukrécia Richterová - VUT Brno - název práce: "Zemské muzeum moravské architektury 20. století"
  Pro postup do závěrečného kola hlasovalo všech 5 řádných členů poroty - schválen byl 5 hlasy.

 • Práce č. 33 - Martin Rusina - AVU Praha - název práce: "Katolický kostel Praha - Černý most"
  Pro postup do závěrečného kola hlasovalo všech 5 řádných členů poroty - schválen byl 5 hlasy

 • Práce č. 39 - Tomáš Straka - Fa ČVUT Praha - název práce: "Kompaktní bydlení Poděbrady"
  Pro postup do závěrečného kola hlasovalo všech 5 řádných členů poroty - schválen byl 5 hlasy.

Hlasování o vyřazení z postupu do třetího kola:

 • Práce č. 9 - Igor Hobza - Fa ČVUT Praha - název práce: "Chráněné bydlení a chráněné dílny do Třeboradic"
  Pro vyřazení z postupu do závěrečného kola hlasovalo všech 5 řádných členů poroty - schváleno bylo 5 hlasy.
 • Práce č. 22 - Pavel Míček - Fa VUT Brno - název práce: "Náměstí Míru - Masarykova čtvrť - Brno"
  Pro vyřazení z postupu do závěrečného kola hlasovalo všech 5 řádných členů poroty - schváleno bylo 5 hlasy.
 • Práce č. 27 - Petra Pelešková - Fa ČVUT Praha - název práce: "Lázeňský penzion Poděbrady"
  Pro vyřazení z postupu do závěrečného kola hlasovalo všech 5 řádných členů poroty - schváleno bylo 5 hlasy.
 • Práce č. 30 - Alexandra Prymusová - Fa ČVUT Praha - název práce: "Muzeum skla - Teplice"
  Pro vyřazení z postupu do závěrečného kola hlasovalo všech 5 řádných členů poroty - schváleno bylo 4 hlasy.
 • Práce č. 40 - Dana Svobodová - Fa ČVUT Praha - název práce: "Bydlení u Vinice - polyfunkční dům Košická"
  Pro vyřazení z postupu do závěrečného kola hlasovalo všech 5 řádných členů poroty - schváleno bylo 5 hlasy.

 • Práce č. 45 - Barbora Vlčková - Fa ČVUT Praha - název práce: "Muzeum architektury a designu na Letenské pláni"
  Pro vyřazení z postupu do závěrečného kola hlasovalo všech 5 řádných členů poroty - schváleno bylo 5 hlasy.

7. V 16,50 hodin bylo ve třetím kole stanoveno výsledné pořadí pro udělení cen.
Než porota přistoupila k udělení cen, potvrdila jejich výši, která je stanovena Statutem "Přehlídky diplomových prací".

1. cena - 25.000,- Kč
Práce č. 33 - Martin Rusina - "Katolický kostel Praha - Černý most"
Škola - Akademie výtvarných umění Praha
Vedoucí diplomové práce: Prof. Akad. arch. Emil Přikryl

2. cena - 15.000,- Kč
Práce č. 32 - Lukrécia Richterová - "Zemské muzeum moravské architektury 20. století"
Škola - Fakulta architektury VUT Brno
Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing.arch. Miroslav Masák, Akad. arch. Ladislav Kuba, Ing. arch. Ludvík Grym

3. cena - 10.000,- Kč
Práce č. 39 - Tomáš Straka - "Kompaktní bydlení Poděbrady"

Škola - Fakulta architektury ČVUT Praha
Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing.arch. Jan Bočan

Stanovené výsledné pořadí vychází z hlasování všech řádných členů poroty:

Práce 1. člen 2. člen 3. člen 4. člen 5. člen součet bodů pořadí
č. 32 1 2 3 3 2 11 2.
č. 33 2 1 1 1 1 6 1.
č. 39 3 3 2 2 3 13 3.

Závěrečné umístění bylo schváleno hlasováním všech řádných členů poroty.

8. Hodnocení oceněných prací

1. místo - práce č. 33 - Martin Rusina - "Katolický kostel Praha - Černý most"
Škola - Akademie výtvarných umění Praha
Vedoucí diplomové práce: Prof. Akad. arch. Emil Přikryl
Z pohledu poroty se jedná o velmi zdařilý pokus umístění komplexu duchovních staveb do území mezi kapacitní komunikaci a panelové sídliště. Autor vhodně využívá "ztracené plochy" nad stanicí metra, značně zvyšuje její význam a vytváří z ní potenciální duchovní centrum.
Přesto, že diplomní projekt je dokumentován v zjednodušené ideové formě, porota ocenila jeho značnou invenci a zájem autora o "neatraktivní" zanedbané prostory okraje města.
Dalším přínosem diplomní práce je snaha jednoznačnou a čitelnou formou stavbu funkčně definovat a přiměřenou monumentalitou ji začlenit do měřítka okolní zástavby.
2. místo - práce č. 32 - Lukrécia Richterová - "Zemské muzeum moravské architektury 20. století"
Škola - Fakulta architektury VUT Brno
Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing.arch. Miroslav Masák, Akad. arch. Ladislav Kuba, Ing. arch. Ludvík Grym
Porota oceňuje prostorové řešení, které neuzavírá náměstí standardním způsobem, tj. ukončením chybějícího bloku na spojnici protilehlých nároží.
Náměstí rozlišuje půdorysně ustupující věží, která nahrazuje frontu vertikálou v "druhém plánu".
Práce potvrzuje nutnost používání současného architektonického jazyka v historickém prostředí.
Za nedostatek porota považuje mechanické spojení novostavby s "rekonstruovaným" domem, jehož historická hodnota se předcházejícími stavebními úpravami stala diskutabilní.


3. místo - práce č. 39 - Tomáš Straka - "Kompaktní bydlení Poděbrady"
Škola - Fakulta architektury ČVUT Praha
Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing.arch. Jan Bočan
Tématem diplomní práce je návrh kompaktních bytových domů na svažitém
území na okraji centra města. Nesnadný pozemek byl optimálně využit, porota oceňuje
i elegantní a funkčně čistý návrh dispozic, průčelí domů i řešení exteriérů
navrhovaného bloku. Pozitivně hodnotí také začlenění nových domů do okolní
zástavby.
Určité pochybnosti vyvolává možná až příliš vysoká kompaktnost zástavby -
minimální odstupy mezi domy by nezajistily komfort a intimitu očekávané u kvalitního
moderního bydlení a pravděpodobně ani požadavky na denní osvětlení a oslunění bytů.Sekretář soutěže Ing. Jana Hrušková a Mgr. Jana Petráňová zapsaly dne 23. července 2003.
Přečteno, skončeno, podepsáno v 18,00 hodin.