Přeskočit na obsah

Přerov: revitalizace lokality Strojař

Status

V přípravě

Vyhlašovatel

Statutární město Přerov

Předpokládaný termín vyhlášení

17. 6. 2024

Popis

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících především v dopracování vítězného architektonického návrhu a ve zpracování kompletní projektové dokumentace a autorského dozoru dle níže uvedené specifikace pro Přerov: revitalizace lokality Strojař („stavba“) a souvisejících činností specifikovaných v této zadávací dokumentaci.

Jedná se o výzvu k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu.