Přeskočit na obsah

Přestavba objektu kina na vícefunkční kulturní zařízení

Přestavba objektu kina na vícefunkční kulturní zařízení

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Planá

Ceny a odměny celkem

150 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

15. 4. 2013 - 30. 8. 2013

Více informací

Popis

 12/2015: Výstavba v realizaci: http://stavbaweb.dumabyt.cz/plana-rekonstruuje-smuteni-si-a-pestavi-kino-na-kulturni-sal-13273/clanek.html?newsletterid=4919&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2015-12-01

20. 10. 2013 - V Plané představí návrhy na přestavbu kina - http://www.5plus2.cz/43142/v-plane-predstavi-navrhy-na-prestavbu-kina

____________________________________________________

 

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu na přestavbu objektu kina na vícefunkční kulturní zařízení. Předmětem soutěže je přestavba stávající budovy kina v městě Planá na vícefunkční kulturní centrum, které by sloužilo obyvatelům města k pořádání veřejných i soukromých akcí. Zadavatel soutěže bude stavbu využívat pro:

A. Promítání filmů.

B. Taneční zábavy, koncerty a plesy.

C. Divadelní představení.

D. Přednášky, besedy, zasedání zastupitelstva, předváděcí akce, semináře, konference

E. Výstavy.

F. Komunitní akce, volnočasové aktivity, tvůrčí dílny pro veřejnost.

1. cena

Ing. arch. Pavel Buryška, Ing. arch. Barbora Mikitová, Ing. arch. Simona Ledvinková

Částka 70 000 Kč

plana_kino_1cena_1.jpg
plana_kino_1cena_2.jpg

2. cena

Ing. arch. Martin Rusina, Ing. arch. Martin Frei

Částka 50 000 Kč

plana_kino_2cena_1.jpg
plana_kino_2cena_2.jpg

Odměna zvýšená

Ing. arch. Libor Hromádka, spolupráce: Ing. arch. Bohdan Frnka, Jiří Kaňák, Martin Kaňák

Částka 14 000 Kč

plana_kino_odmena_atelier_architektury_staveb_1.jpg
plana_kino_odmena_atelier_architektury_staveb_2.jpg

Odměna snížená

Ing. arch. Petr Synovec, Bc. Martin Josek, Bc. Jakub Sládeček, Bc. Eduard Sojka

Částka 8 000 Kč

plana_kino_odmena_synovec_josek_sladecek_sojka_1.jpg
plana_kino_odmena_synovec_josek_sladecek_sojka_2.jpg

Odměna snížená

Ing. arch. Jiří Ksandr, Vít Šimek, Štěpán Řehoř - H3T architekti

Částka 8 000 Kč

plana_kino_odmena_h3t_1.jpg
plana_kino_odmena_h3t_2.jpg

Soutěž na mapě