Přeskočit na obsah

Přestupní terminál veřejné dopravy a samostatný parkovací dům – architektonický návrh (Liberec)

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

10. 2. 2017

Popis

Česká komora architektů zaznamenala veřejnou zakázku s názvem „Přestupní terminál veřejné dopravy a samostatný parkovací dům – architektonický návrhů vypsanou Magistrátem města Liberce. Tuto soutěž posuzuje jako neregulérní architektonickou soutěž postrádající atributy regulérní soutěže dle Soutěžního řádu České komory architektů.

Aby byla tato architektonická soutěž regulérní, musí být splněno následující:

a)    předem známá porota s nadpoloviční většinou odborníků nezávislých na vyhlašovateli, schopná nezávisle, kvalifikovaně a transparentně posoudit kvalitu tvůrčích řešení, která odsouhlasila soutěžní podmínky.

b)    adekvátní výše cen pro účastníky oceněné na 1. – 3. místě. Ty mají dle Soutěžního řádu České komory architektů dosahovat v součtu min. 1 % z předpokládaných investičních nákladů.

c)    soutěžní lhůta v délce minimálně 6 týdnů.


Česká komora architektů upozornila vyhlašovatele a požádala o nápravu. Pokud by k ní nedošlo, soutěž by byla označena za neregulérní.