Přeskočit na obsah

Prezentace archeologických nálezů v Přerově

Prezentace archeologických nálezů v Přerově

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Přerov

Ceny a odměny celkem

100 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

17. 2. 2014 - 17. 4. 2014

Počet odevzdaných návrhů

13

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-urbanistického návrhu na řešení veřejného prostranství s archeologickými nálezy základů kostela sv. Marka a školy Jednoty bratrské v lokalitě Na Marku, která se nachází na rozhraní městské památkové zóny a jejího ochranného pásma. Jedná se o pozemky parc. č. 4951/3, 4953, 4954, 237, 238, 4955, k.ú. Přerov, které se nacházejí v lokalitě ohraničené ulicemi Spálenec, Mostní a Na Marku, v blízkosti řeky Bečvy. Podmínkou bylo zachování stávající nově zbudované zpevněné plochy na pozemku p. č. 238, k. ú. Přerov.

 

1. cena

Ing. arch. Zbyněk Musil

Částka 40 000 Kč

Místo_1.jpg

2. cena

Ing. arch. Daniel Kříž / Spolupráce: Ing. Eva Křížová, Ing. arch. František Košař, Ing. arch. Michala Košařová

Částka 30 000 Kč

Místo_2.jpg

Odměna

Ing. arch. Martin Chlanda, Artur Magrot / Spolupráce: Ing. arch. Václav Mudra

Částka 10 000 Kč

Odměna_1.jpg

Soutěž na mapě