Přeskočit na obsah

Příměstský park Soutok

Příměstský park Soutok

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

Ceny a odměny celkem

3 900 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

9. 8. 2022 - 10. 3. 2023

Počet odevzdaných návrhů

6

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byla krajinářsko-urbanistická koncepce revitalizace krajiny soutoku Vltavy a Berounky (cca 1300 ha) včetně širších vazeb s důrazem na krajinu podél vodních toků. Předmětem soutěže byla rovněž podrobnější rozpracování čtyř dílčích území.

Dvoufázová užší projektová krajinářská soutěž.

Web soutěže: https://cceamoba.cz/souteze/sok

1. cena

Norma architekti

Ing. arch. Jana Moravcová, Kristýna Zechmeisterová, Vanda Kotková, Anna Lochmanová, Alexandra Sypeňová, Jan Vacek/ Norma; Martí Franch Batllori, Carla Coromina‐Cabecera, Andrea Díaz‐Lacalle, Alexis Perrocheau, Carla Vilà‐Muñoz/ EMF landscape architects; Héloïse Boujou, Simon Gabillard/ Pareto Paysage
Spolupráce: Kateřina Koňata Dolejšová (grafika, vizuální styl), Jan Albert Šturma (ekologie), Jan Hraba (HKR advokátní kancelář ‐ právo), Lukáš Krejčí (Envicons – vodní hospodářství), Lukáš Makovský (urbánní ekonomie), Michaela Vrbková (umění a řemesla)

Částka 800 000 Kč

1. cena (1).jpg
1. cena (2).jpg
1. cena (3).jpg
1. cena (4).jpg
1. cena (5).jpg
1. cena (6).jpg

2. cena

Bureau B+B & gogolák+grasse

Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse, Matúš Berák, Štěpán Matějka, Emilie Rážová/ gogolák + grasse; Gert-Jan Wisse, Tomas Degenaar, Mark Vergeer, Marijn van Oss/ Bureau B+B
Spolupráce: Ing. Jana Pyšková, Jiří Sádlo, Ondřej Sedláček, Martin Sucharda

Částka 500 000 Kč

2.cena (1).jpg
2.cena (2).jpg
2.cena (3).jpg
2.cena (4).jpg
2.cena (5).jpg
2.cena (6).jpg

3. cena

4ct / Sendler / CIVITAS / NEUHÄUSL HUNAL

Ing. Zdeněk Sendler, Tomáš Ctibor, Jaroslav Dědič, Ivana Moravcová, Timea Petrová, Klára Filaunová, Mark Johnson, Scott Jordan, Kelly Walls, Yiran Yang, Júlia Bobríková, David Neuhäusl, Matěj Hunal, Veronika Zelenáková, Tereza Šírerová, Jakub Zelenák, Michael Čambor

Částka 300 000 Kč

3.cena (1).jpg
3.cena (2).jpg
3.cena (3).jpg
3.cena (4).jpg
3.cena (5).jpg
3.cena (6).jpg

skicovné

Mandaworks

Martin Arfalk, Patrick Verhoeven, Cyril Pavlů, Katja Mali, Kinga Zemla, Jialin Wu, Lara Abi Saber

Částka 200 000 Kč

odměna (1).jpg
odměna (2).jpg
odměna (3).jpg
odměna (4).jpg
odměna (5).jpg
odměna (6).jpg

Soutěž na mapě