Přeskočit na obsah

Příměstský park Soutok

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

Předpokládané ceny a odměny celkem

3 900 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů - 1. kolo

2. 12. 2022 16:00

Datum odevzdání soutěžních návrhů - 2. kolo

10. 3. 2023 16:00

Datum podání žádostí o účast

19. 9. 2022 10:00

Datum vyhlášení soutěže

9. 8. 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

21. 7. 2022

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je zpracování koncepce revitalizace krajiny soutoku Vltavy a Berounky (cca 1300 ha) včetně širších vazeb s důrazem na krajinu podél vodních toků. Předmětem soutěže je rovněž podrobnější rozpracování čtyř dílčích území.

Dvoufázová užší projektová krajinářská soutěž.

Web soutěže: https://cceamoba.cz/souteze/sok

Soutěž na mapě