Přeskočit na obsah

Přístavba mateřské školy v Moravské Nové Vsi

Přístavba mateřské školy v Moravské Nové Vsi

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Městys Moravská Nová Ves, Společnost Petra Parléře, o.p.s.

Ceny a odměny celkem

330 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

17. 6. 2020 - 23. 9. 2020

Počet odevzdaných návrhů

10

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování urbanisticko-architektonického návrhu řešení přístavby mateřské školy v Moravské Nové Vsi. Vyhlašovatel očekával takové řešení, které bude investičně i provozně úsporné a bude zohledňovat moderní trendy ve veřejném stravování určeném pro děti a mládež. Současně vyhlašovatel od návrhu očekával vytvoření přívětivého vnitřního prostředí přístavby i jejího exteriéru, které bude svým pojetím přístavbu vhodně začleňovat do stavební struktury městyse, bude respektovat stávající objekt mateřské školky včetně jeho v nedávné minulosti provedených stavebních úprav exteriéru, a kontext s další okolní zástavbou. Urbanistické řešení  mělo podpořit důležitost a význam objektu jako jednoho z nejvýznamnějších mezi veřejnou občanskou vybaveností v městysu, vytvořit odpovídající veřejný prostor v jeho okolí s důrazem na adekvátní prostorové uspořádání odpovídající významu stavby a jejího prostředí, respektovat komunikační vztahy v obci.

Jednofázová otevřená projektová urbanisticko-architektonická soutěž.

1. cena

VLLNNA s.r.o.

Ing. arch. Petr Šindelář, Ing. arch. Martin Duba, Ing. arch. Milada Vorzová
Spolupráce: Spolupráce: Ing. arch. Tereza Buryová

Částka 110 000 Kč

Místo_1_a.jpg
Místo_1_b.jpg
Místo_1_c.jpg

Odměna

Ing. arch. Jana Košut Petrjánošová, Ing. arch. Martina Kovačová, Ing. Petr Janulík

Částka 40 000 Kč

Odměna_Košut,Kovačová,Janulík_a.jpg
Odměna_Košut,Kovačová,Janulík_b.jpg
Odměna_Košut,Kovačová,Janulík_c.jpg

Soutěž na mapě