Přeskočit na obsah

Přístavba ZUŠ Černošice

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Město Černošice

Předpokládané ceny a odměny celkem

600 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

5. 12. 2023 12:00

Datum podání žádostí o účast

18. 8. 2023 12:00

Datum vyhlášení soutěže

17. 7. 2023

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

12. 7. 2023

Více informací

Popis

Předmětem Soutěže je zpracování architektonického návrhu dostavby areálu a souvisejících krajinářských úprav zahrady Základní umělecké školy v Černošicích. Nově navržená přístavba by měla vhodným způsobem doplnit stávající památkově chráněnou vilu od architekta Osvalda Polívky a její současnou zahradu.

Předpokládané investiční náklady na stavební realizaci byly stanoveny na 60.000.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota následné zakázky činí 5.000.000,- Kč bez DPH.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.