Přeskočit na obsah

Projekt Lobkovická brána

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

24. 8. 2010

Popis

Po posouzení dostupných informací k architektonické soutěži na Lobkovickou bránu, kterou vyhlásila společnost Lobkovice House s.r.o., shledala Česká komora architektů, že se jedná o neregulérní architektonickou soutěž.

Za hlavní nesoulad s platným právem považujeme zejména absenci předem jmenované poroty, příliš krátký termín pro odevzdání návrhů, chybějící stanovení cen za druhé a třetí místo atd.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.

Stanovisko

Odpověď vyhlašovatele z 25. 8. 2010

Odpověď ČKA z 31. 8. 2010