Přeskočit na obsah
Přijďte diskutovat o strategii České komory architektů! Debata proběhne v rámci série akcí OTTA (Otevřený think tank architektů), v úterý 21. března od 16.30 hod. Účastnit se můžete osobně v pražské kanceláři ČKA (Josefská 34/6) anebo on-line. Více informací >

Český nízkoenergetický dům 2009 - projekt

Český nízkoenergetický dům 2009 - projekt

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Rockwool, a.s.

Ceny a odměny celkem

260 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

1. 10. 2009 - 28. 2. 2009

Počet odevzdaných návrhů

64

Více informací

Popis

Předmět soutěže: Předmětem soutěže bylo zpracování soutěžního návrhu rodinného nebo bytového domu či jiné stavby s nízkou spotřebou energie využívající převážně izolační systémy nebo materiály Rockwool. Navržená stavba musela odpovídat klasifikaci stupně tepelné náročnosti budov kategorie A (mimořádně úsporná) nebo kategorie B (velmi úsporná) dle ČSN 73 0540-2.

Počet odevzdaných návrhů (projekt + rekonstrukce): 64 

1. cena

Neudělena.

2. cena

- Ing. arch. Hana Urbášková, PhDr. – Energeticky šetrný RD, Dřevostavba ve svahu využívající pasivní sluneční energii

Částka 70 000 Kč

slana_2_cena_projekt_urbaskova.jpg
slana_2_cena_projekt-urbaskova.jpg

2. cena

Bc. Tomáš Hlavsa, FA VUT Brno – Pasivní dům v Pouzdřanech

Částka 70 000 Kč

slana_2_cne_projekt_hlavsa_.jpg

3. cena

Ondřej Chybík, FA VUT Brno – Český nízkoenergetický rodinný dům 2009

Částka 40 000 Kč

slana_3_cena_projekt_chybik_.jpg

3. cena

Ing. arch. Jaromír Veselák, Ing. Kamil Staněk – Dům Havránek – Plzeň, Na Výsluní

Částka 40 000 Kč

slana_3_cena_projekt_veselak_s.jpg
slana_3_cena_projekt-veselak__.jpg

Odměna

Ondřej Stehlík, FA VUT Brno – ROTATING HOUSE

Částka 20 000 Kč

odmena_projekt_stehlik_.jpg
odmena_projekt-stehlik__1.jpg

Odměna

Arch. Jasan Burin, Arch. Marco Maio, Zdeněk Jiran – Soulad Bydlení s přírodou – „John Ruskin – Hnízdo pohody“

Částka 20 000 Kč

odmena_projekt_burin_maio_jira.jpg
slana_3_cena_projekt-burin__1.jpg