Přeskočit na obsah

Projektová dokumentace k Akademickému klubu na ESF MU

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

24. 3. 2014

Popis

Kancelář ČKA byla upozorněna autorizovanými architekty na architektonickou soutěž na veřejnou zakázku malého rozsahu: Projektová dokumentace k Akademickému klubu na ESF MU, kterou vyhlásila Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity. Soutěž vykazuje z hlediska Soutěžního řádu České komory architektů jisté nedostatky. V soutěžních podmínkách není jmenovitě uvedena porota, nadpoloviční většina členů poroty musí být nezávislá na vyhlašovateli a na orgánech rozhodujících o využití výsledku soutěže (rozpor s § 8 Soutěžního řádu ČKA). Absence cen a odměn (rozpor s § 12 Soutěžního řádu ČKA). Absentuje zde informace o publikaci návrhů, zejm. výstavě (umožňuje-li to jejich povaha, návrhy vystaveny být musí, rozpor s § 11 Soutěžního řádu ČKA).

 

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.