Přeskočit na obsah

Proměna Tyršových sadů

Proměna Tyršových sadů

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Jablonec nad Nisou

Ceny a odměny celkem

300 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

17. 8. 2023 - 31. 10. 2023

Počet odevzdaných návrhů

1

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byla architektonicko-krajinářská proměna Tyršových sadů. Řešené území je rozděleno na projektovou a ideovou část. Projektovou část tvoří vlastní území Tyršových sadů, ideovou část tvoří navazující území parku Nová Pasířská, ulice a prostranství lemující Tyršovy sady a prostor možné bezmotorové propojky parku s centrem města.

Zadavatel očekává především přesvědčivý názor na aktuální interpretaci romantického parku z 19. století v kontextu současného Jablonce. S respektem k historickému odkazu i hodnotné původní vegetaci je cílem soutěže citlivá aktualizace prostorové koncepce, maximální využití synergie mezi parkem, řekou Nisou, okolními významnými budovami (lázněmi a sokolovnou) a navazujícím parkem Nová Pasířská.

Jednofázová otevřená projektová krajinářsko-architektonická soutěž.

2. cena

TERRA FLORIDA, v.o.s.

Ing. arch. Lucie Vogelová, Ing. Ruby Pavoučková, Ing. Eliška Šárová, Ing. Jan Trpkoš, Ing. Zuzana Štemberová, Ing. arch. Jitka Hoffmeisterová, Ing. arch. Anna Červenková
Spolupráce: Dagmar Šubrtová, umělkyně, Ing. Vít Rous, vodohospodář

Částka 300 000 Kč

0001.jpg
0002.jpg
0003.jpg

Soutěž na mapě