Přeskočit na obsah

Proměna Tyršových sadů

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Statutární město Jablonec nad Nisou

Předpokládané ceny a odměny celkem

700 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

31. 10. 2023 10:00

Datum vyhlášení soutěže

17. 8. 2023

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

11. 8. 2023

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je architektonicko-krajinářská proměna Tyršových sadů. Řešené území je rozděleno na projektovou a ideovou část. Projektovou část tvoří vlastní území Tyršových sadů, ideovou část tvoří navazující území parku Nová Pasířská, ulice a prostranství lemující Tyršovy sady a prostor možné bezmotorové propojky parku s centrem města.

Zadavatel očekává především přesvědčivý názor na aktuální interpretaci romantického parku z 19. století v kontextu současného Jablonce. S respektem k historickému odkazu i hodnotné původní vegetaci je cílem soutěže citlivá aktualizace prostorové koncepce, maximální využití synergie mezi parkem, řekou Nisou, okolními významnými budovami (lázněmi a sokolovnou) a navazujícím parkem Nová Pasířská.

Jednofázová otevřená projektová krajinářsko-architektonická soutěž.