Přeskočit na obsah

Proměna údolí ‚letňáku‘ Jemnice

Proměna údolí ‚letňáku‘ Jemnice

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Jemnice

Ceny a odměny celkem

700 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

18. 4. 2023 - 11. 10. 2023

Datum rozhodnutí

13. 4. 2023

Počet odevzdaných návrhů

13

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byl návrh architektonicko-krajinářského řešení proměny údolí letního kina a přilehlé skautské klubovny v bezprostřední blízkosti historického centra města Jemnice a zámeckého parku. Jedinečné prostředí údolí, zaklíněné v historické části města, mezi parky a s kulisou vzrostlých stromů nabízí nezměrný potenciál pro vytvoření inspirujícího a reprezentativního společensko-kulturního prostoru pro širokou veřejnost a také kvalitního zázemí pro místní skautský oddíl.

Skautská klubovna a přilehlý venkovní prostor bude uspokojovat potřeby místního oddílu s možností konání skautských akcí i regionálního významu. Veřejný prostor v těsném sousedství pak bude multifunkční a flexibilní tak, aby umožňoval konání menších společenských a kulturních akcí, pořádání různých koncertů, happeningů, malých trhů, letního promítání atd. K tomu bude třeba vybudovat diskrétní zázemí menšího rozsahu. Skautská klubovna, společenský prostor a přilehlé svahy budou tvořit jedno harmonické prostředí.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-krajinářská soutěž.

Soutěžní podmínky jsou uveřejněny na původní stránce profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/promena-udoli-letnaku-jemnice.

Komunikaci a návrhy lze podávat POUZE NA: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/promena-udoli-letnaku-jemnice-1.

 

3. cena

Ing. arch. Radim Horák, Ing. arch. Hana Horáková, Ing. arch. Tereza Rozsypalová, Ing. Alena Mynarčíková, Ing. arch. Vojtěch Marek, Ing. arch. Ema Sazama

Částka 150 000 Kč

3. cena (1).jpg
3. cena (2).jpg
3. cena (3).jpg

odměna I.

Ing. arch. Lucie Neničková, Ing. Martina Ošťadalová, Ing. Natália Polesňáková, Ing. arch. Johana Dostálová, Ing. arch. Martin Horký

Částka 25 000 Kč

odměna I (1).jpg
odměna I (2).jpg
odměna I (3).jpg

Soutěž na mapě