Přeskočit na obsah

Proměna údolí ‚letňáku‘ Jemnice

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Město Jemnice

Předpokládané ceny a odměny celkem

700 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

11. 10. 2023 15:00

Datum vyhlášení soutěže

18. 4. 2023

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

13. 4. 2023

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je návrh architektonicko-krajinářského řešení proměny údolí letního kina a přilehlé skautské klubovny v bezprostřední blízkosti historického centra města Jemnice a zámeckého parku. Jedinečné prostředí údolí, zaklíněné v historické části města, mezi parky a s kulisou vzrostlých stromů nabízí nezměrný potenciál pro vytvoření inspirujícího a reprezentativního společensko-kulturního prostoru pro širokou veřejnost a také kvalitního zázemí pro místní skautský oddíl.

Skautská klubovna a přilehlý venkovní prostor bude uspokojovat potřeby místního oddílu s možností konání skautských akcí i regionálního významu. Veřejný prostor v těsném sousedství pak bude multifunkční a flexibilní tak, aby umožňoval konání menších společenských a kulturních akcí, pořádání různých koncertů, happeningů, malých trhů, letního promítání atd. K tomu bude třeba vybudovat diskrétní zázemí menšího rozsahu. Skautská klubovna, společenský prostor a přilehlé svahy budou tvořit jedno harmonické prostředí.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-krajinářská soutěž.

Soutěžní podmínky jsou uveřejněny na původní stránce profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/promena-udoli-letnaku-jemnice.

Komunikaci a návrhy lze podávat POUZE NA: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/promena-udoli-letnaku-jemnice-1.

 

Soutěž na mapě