Přeskočit na obsah

Provozní budova městského stadionu v Semilech

Provozní budova městského stadionu v Semilech

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Semily

Ceny a odměny celkem

250 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

1. 8. 2013 - 14. 10. 2013

Počet odevzdaných návrhů

28

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu provozní budovy městského stadionu a jejího okolí v rozsahu řešeného území vymezeného soutěžními podklady.

2. cena

Ing. Tomáš Kalhous, Ing. arch. Marek Přikryl, Ing. arch. Martin Prokš

Částka 60 000 Kč

semily_stadion_2cena_kalhous_prikryl_proks_2.jpg
semily_stadion_2cena_kalhous_prikryl_proks_1.jpg

3. cena

Ing. arch. Jiří Švehlík

Částka 30 000 Kč

semily_stadion_3cena_svehlik_1.jpg
semily_stadion_3cena_svehlik_2.jpg

Odměna

Ing. Marie Hlavatá, Ing. arch. Josef Hlavatý, Ing. arch. Lenka Hlavatá

Částka 10 000 Kč

semily_stadion_odmena_hlavata_hlavaty_1.jpg
semily_stadion_odmena_hlavata_hlavaty_2.jpg

Soutěž na mapě