Přeskočit na obsah

Revitalizace a dostavba budoucího školního náměstí v Dolních Jirčanech

Revitalizace a dostavba budoucího školního náměstí v Dolních Jirčanech

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Obec Psáry

Ceny a odměny celkem

500 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

10. 9. 2007 - 26. 10. 2007

Více informací

Popis

Předmět soutěže: zpracování architektonicko-urbanistického návrhu celkové revitalizace a uspořádání prostoru budoucího Školního náměstí a dále návrhu a) umístění a podoby nové budovy ekologické základní školy ll. stupně s polyfunkční tělocvičnou a se zázemím pro volnočasové aktivity dětí, mládeže a dospělých a b) řešení stávajícího objektu bývalé Jednoty (rekonstrukce případně demolice a umístění nové stavby) c) návrh řešení na zvýšení kapacity stávají základní školy (týká se pouze II. kola) a další úpravy Cílem soutěže je vytvoření příjemného a přirozeného centra obce a místa setkávání občanů s nabídkou obchodů a služeb, a to v moderním pojetí při současném respektování historického rázu lokality (kostel sv. Václava). Při řešení předmětu soutěže by měl být kladen důraz na hospodárnost a ekologickou šetrnost. Účel a poslání soutěže: nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže a následně zadat předmětnou zakázku/zakázky na zpracování navazujících výkonových fází projektových prací včetně souvisejících činností v jednacím řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.  Termín konání 1. kola soutěže: 10. 9. - 26. 10. 2007 Počet odevzdaných návrhů v 1. kole: 4 Termín konání 2. kola soutěže: 5. 11. - 1. 12. 2007

1. cena

FACT, v.o.s., Libor Monhart

Částka 150 000 Kč

psary_fact_1.jpg
psary_fact_2.jpg
psary_fact_3.jpg
psary_fact_4.jpg
psary_fact_6.jpg

2. cena

Altelier Dům a město, Martin Feistner

Částka 100 000 Kč

psary_dumamesto_1.jpg
psary_dumamesto_2.jpg
psary_dumamesto_3.jpg
psary_dumamesto_5.jpg
psary_dumamesto_6.jpg

3. cena

Tomáš Adámek

Částka 75 000 Kč

psary_adamek_1.jpg
psary_adamek_2.jpg
psary_adamek_3.jpg

Soutěž na mapě