Přeskočit na obsah

Vstupní objekt areálu Punkevních jeskyní v Moravském krasu

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa jeskyní Moravského krasu

Regulérnost

Regulérní

Popis

Architektonická, veřejná anonymní, jednokolová soutěž

Vyhlašovatel:ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – Správa jeskyní Moravského krasu, Svitavská 11-13, 678 25 Blansko

Předmět soutěže:
Předmětem soutěže je zpracování soutěžního návrhu na architektonické řešení stavby „Vstupního objektu areálu Punkevních jeskyní v Moravském Krasu.“

Porota:

 • Závislí: RNDr. Jaroslav Hromas, Jiří Hebelka, Jan Kakáč

 

 • Nezávislí: Ing. arch. Petr Pelčák, Ing. arch. Ivan Wahla, Ing. arch. Tomáš Rusín, Ing. Jiří Miškela

 

 • Náhradníci závislí: Ing. Milada Kotlanová, Ing. Lubomír Přibyl

 

 • Náhradnící nezávislí: Ing. Bořivoj Horváth

 

Termín konání soutěže:7.7.2004 - 30.9.2004

Počet přihlášených prací: 52 návrhů

Ceny a odměny celkem: 230 000,- Kč

Ceny:
1. cena (90 000,- Kč) - Ing. arch. Aleš Burian, Ing. arch. Gustav Křivinka
2. cena (54 000,- Kč) - Vanda Štěpánová, spolupráce: Marek Štěpán, Lukáš Svoboda
3. cena- neudělena

Odměny:

 • zvýšená odměna (16 000,- Kč) - Ing. Arch. Bohumil Brůža, Ing. Arch. Jaroslav Mareš

 

 • odměna (10 000,- Kč) - Ing. Arch. Roman Gale, Ing. Arch. Michal Palaščák
 • odměna (10 000,- Kč) - Ing. Arch. Jaromír Kurfürst, spolupráce : Bc. Marek Branštetr

 

 • odměna (10 000,- Kč) - Jakub Brauer, Markéta Březovská, Vít Musil, spolupráce:Magda Holá, Radim Petruška, Ing. Michal Uhrin

 

 • odměna (10 000,- Kč) - Ing. Arch. František Lukačovič, Ing. Arch. Vladimír Netík
 • odměna (10 000,- Kč) - Ing. Arch. Miroslav Holubec, Ing. Arch. Matyáš Sedlák, m4 architekti
 • odměna (10 000,- Kč) - A3 architekti, Ing. David Chlíbek, Ing. Arch. Tomáš Lukeš, Ing. Arch. Jan Mudra
 • odměna (10 000,- Kč) - Ing. arch. MgA. Petr Pinkas, Ing. arch. Jan Žalský

 

Hodnocení vítězného návrhu Ing. arch. Aleše Buriana a Ing. arch. Gustava Křivinky:
Celkově vyváženě zpracován, ohleduplný k přírodnímu prostoru umístění. Návrh vykazuje velkou promyšlenost přístupu k zadání, která se projevuje v dobrém situování stavby a řešení vnitřních dispozic a prostoru. Za dobře řešenou považuje porota vstupní halu s výhledy na přístaviště i ochranu přístaviště proti padajícím kamenům. Za estetickou výhodu porota pokládá transparentnost stavby, umožňující pohledy na skalní masiv. Míra použití skla na fasádách však může být korigována při dalším zpracování projektu. Návrh je po všech stránkách dobře profesionálně zpracován.

burian_krivinka_1.jpg burian_krivinka_2.jpg

Hodnocení 2. oceněného návrhu (Vanda Štěpánová, spolupráce: Marek Štěpán, Lukáš Svoboda)
Porota oceňuje čisté dispoziční a prostorové řešení objektu s převýšenou vstupní halou s rozptýleným světlem jako uvození vstupu do podzemního areálu. Jako citlivé se jeví i zacházení s přírodními materiály, které prokazuje konzistentní architektonické uvažování.

stepan_1.jpg stepan_2.jpg

Zde si můžete stáhnout protokol z hodnotícího zasedání poroty

Soutěž na mapě