Přeskočit na obsah

Realizace expozičních prostor a autorský dozor v rámci projektu Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě – rozvoj turistických atraktivit krajského města

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

3. 2. 2012

Popis

Po posouzení dostupných informací k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Realizace expozičních prostor a autorský dozor v rámci projektu Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě – rozvoj turistických atraktivit krajského města“, které vyhlásilo Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o., shledala Česká komora architektů, že se jedná o neregulérní architektonickou soutěž.

Absentuje zde předem jmenovaná porota (rozpor s § 8 Soutěžního řádu ČKA), chybí také ceny a odměny (rozpor s § 12 Soutěžního řádu ČKA). Zrušit soutěž kdykoliv bez náhrady škody není možné, vyhlašovatel je povinen stanovit podmínky odškodnění účastníků soutěže (rozpor s § 6 Soutěžního řádu ČKA). Lhůta pro odevzdání nabídek je velmi krátká (rozpor s § 5 Soutěžního řádu ČKA). Absentuje zde informace o publikaci návrhů, zejm. výstavě (rozpor s § 11 odst. 2 Soutěžního řádu ČKA) atd. Soutěžní podmínky nenaplňují v několika bodech požadavky stanovené v § 7 Soutěžního řádu České komory architektů.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.

Stanovisko