Přeskočit na obsah

Rekonstrukce a přístavba základní školy v Praze Písnici

Rekonstrukce a přístavba základní školy v Praze Písnici

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Městská část Praha-Libuš

Ceny a odměny celkem

1 100 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

27. 12. 2019 - 10. 6. 2020

Počet odevzdaných návrhů

10

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu rekonstrukce a rozšíření stávající kapacity školy, která bude sloužit 360 (výjimečně až 440) žákům. Předmět soutěže bylo možné realizovat na pozemcích ve vlastnictví hl. m. Prahy a svěřené správě zadavatele p. č. 302, 303, 304, 305, 341, 4/1 a 318/1, vše v k. ú. Písnice, včetně komunikace. Zadavatel kladl důraz na citlivé začlenění přístavby do území. Navržené řešení přístavby a rekonstrukce základní školy v Písnici by mělo umožnit urbanistické napojení na přiléhající veřejný prostor i následné zpracování kvalitních návrhů jejího interiéru. Škola si má i po rozšíření zachovat „rodinný“ charakter.

Užší jednofázová projektová architektonická soutěž.


2. cena

SOA architekti, s.r.o.

Ing. arch. Ondřej Píhrt, Ing. Štefan Šulek, Ing. arch. Ondřej Laciga

Částka 200 000 Kč

Místo_2_a.jpg
Místo_2_b.jpg
Místo_2_c.jpg

3. cena

XTOPIX architekti s.r.o.

Ing. arch. Pavel Buryška, Ing. arch. Barbora Buryšková

Částka 150 000 Kč

Místo_3_a.jpg
Místo_3_b.jpg
Místo_3_c.jpg

Soutěž na mapě