Přeskočit na obsah

Rekonstrukce a revitalizace obchodního domu Breda

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Statutární město Opava

Předpokládané ceny a odměny celkem

2 000 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum podání žádostí o účast

27. 11. 2023 14:00

Datum vyhlášení soutěže

27. 10. 2023

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

27. 10. 2023

Více informací

Popis

Hlavním úkolem soutěžního dialogu je multioborovou diskuzí představit nejvýznamnější stavbu heretika architektury Leopolda Bauera a navrátit ji zpět do společenského, kulturního a městského života Opavy a České republiky. Oslovujeme tedy architekty, aby se spojili s dalšími kreativními obory, aby zadání pojali nejen jako návrh rekonstrukce domu, ale aby se také věnovali konceptu budoucího provozu, fázování rekonstrukce a transformace Bredy.

Soutěžní dialog na revitalizaci Obchodního domu Bredy v Opavě si klade za cíl najít odpověď na otázku, jak se v 21. století postavit k provozu a architektonickému řešení historického, památkově chráněného objektu, a zároveň budově dodat novou náplň, která bude přínosem pro nejen společenský a kulturní život obyvatel města.

Snahou města je budovu bývalého Obchodního domu Breda oživit, naplnit ji novým životem, umístit ji do současnosti a zajistit dlouhodobý a kvalitní provoz do budoucna. Není cílem, aby revitalizace Bredy vytvořila na pozemku o rozloze cca. 10 000 m2 nový monofunkční celek, ale naopak aby poskytla prostor pro různé formy využití, které se navzájem budou doplňovat, ovlivňovat a rozvíjet.

Veřejná zakázka na služby zadávaná v řízení se soutěžním dialogem.

Web soutěže: https://cceamoba.cz/souteze/odb