Přeskočit na obsah

Rekonstrukce bývalé věznice v Uherském Hradišti

Rekonstrukce bývalé věznice v Uherském Hradišti

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Ceny a odměny celkem

3 350 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

22. 8. 2022 - 4. 11. 2022

Počet odevzdaných návrhů

9

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je proměna vývalého justičního paláce, Uherské Hradiště, část: Areál bývalé věznice – budova s kaplí okolo druhého nádvoří, stavby na pozemku parc. č. st. 328/2  a ohradní zdi. Areál je památkově chráněný. Areál  budov bývalé věznice Uherského Hradiště bude využit pro dva základní okruhy funkční náplně:

-         Dislokace státních institucí rezortu Ministerstva spravedlnosti: Okresní soud v Uherském Hradišti, Okresní státní zastupitelství v Uherském Hradišti, Probační a mediační služba ČR, pracoviště Uherské Hradiště

-         „Muzeum totality“.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická soutěž.

Soutěž na mapě