Přeskočit na obsah

Rekonstrukce krematoria Ostrava

Rekonstrukce krematoria Ostrava

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Ostrava

Ceny a odměny celkem

730 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Soutěžní lhůta

6. 9. 2019 - 11. 12. 2019

Počet odevzdaných návrhů

12

Více informací

Popis

Cílem rekonstrukce jediného krematoria v kraji bylo v první řadě přizpůsobení jeho prostor pro návštěvníky
současným nárokům na komfortní užívání a současně zajistit kvalitativně novou úroveň vzhledu stavby.
Současný nevyhovující stav je dán řadou nekoordinovaných přestaveb v minulosti, které se podepsaly i na
interiéru a dosluhující životností opláštění stavby, které má nedostatečné technické parametry a je zdrojem
neúnosných tepelných zisků a ztrát. Současně měla být rekonstrukce citlivá k původnímu návrhu z šedesátých
let a jeho objemovému řešení.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.1. cena

Meerkatelier

Ing. arch. Jindřich Synek, Ing. arch. Jaroslav Minařík, Ing. arch. Jiří Kočí

Částka 340 000 Kč

Místo_1_a.jpg
Místo_1_b.jpg
Místo_1_c.jpg

3. cena

NEUHÄUSL HUNAL

Ing. arch. Ivan Březina, Ing. arch. ing. David Neuhäusl, Ing. arch. Matěj Hunal
Spolupráce: Spolupráce: Ing. arch. Veronika Pal’ová, Ing. arch. Jakub Zelenák

Částka 210 000 Kč

Místo_3_a.jpg
Místo_3_b.jpg
Místo_3_c.jpg

Soutěž na mapě