Přeskočit na obsah

Rekonstrukce Masarykova náměstí v Uherském Hradišti

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Město Uherské Hradiště

Předpokládané ceny a odměny celkem

1 000 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

16. 10. 2023 00:00

Datum vyhlášení soutěže

9. 6. 2023

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

26. 5. 2023

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je najít optimální, proveditelné, funkční a udržitelné řešení prostoru Masarykova náměstí a přilehlého okolí. Náměstí se blíží ke konci své morální, funkční a materiální životnosti, proto se vedení města rozhodlo pomocí soutěže nelézt novou podobu náměstí, aby centrální parter:

  • zvýšil svou estetickou hodnotu;
  • zlepšil dopravní situaci ve prospěch alternativní mobility (chodci, cyklisti);
  • reagoval na měnící se požadavky současné a budoucí společnosti (využití prostoru 24/7 všemi generacemi, bez bariér);
  • reagoval na klimatické změny (přehřátí v letních měsících, hospodaření s dešťovou vodou apod.);
  • zároveň zachoval a vyzvedl hodnoty historického jádra města;
  • zvýšil kvalitu života místních obyvatel;
  • byly aplikovány existující strategie a politika města Uherské Hradiště, příležitosti a hrozby, problémy i silné stránky města popsané samosprávou (viz 6.2.1);
  • se stal centrem kulturně společenského života města a byly pro něj vytvořeny odpovídající prostorové a technické předpoklady a vybavení.

Odhadované stavební náklady na realizaci jsou 100 mil Kč (bez DPH). Soutěž tyto předpokládané náklady ověří a bude sloužit jako indikátor pro jejich případnou aktualizaci.

Dvoufázová projektová otevřená urbanisticko-architektonická soutěž.