Přeskočit na obsah

Rekonstrukce Masarykova náměstí v Uherském Hradišti

Rekonstrukce Masarykova náměstí v Uherském Hradišti

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Uherské Hradiště

Ceny a odměny celkem

1 000 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

9. 6. 2023 - 16. 10. 2023

Počet odevzdaných návrhů

11

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo najít optimální, proveditelné, funkční a udržitelné řešení prostoru Masarykova náměstí a přilehlého okolí. Náměstí se blíží ke konci své morální, funkční a materiální životnosti, proto se vedení města rozhodlo pomocí soutěže nelézt novou podobu náměstí, aby centrální parter:

  • zvýšil svou estetickou hodnotu;
  • zlepšil dopravní situaci ve prospěch alternativní mobility (chodci, cyklisti);
  • reagoval na měnící se požadavky současné a budoucí společnosti (využití prostoru 24/7 všemi generacemi, bez bariér);
  • reagoval na klimatické změny (přehřátí v letních měsících, hospodaření s dešťovou vodou apod.);
  • zároveň zachoval a vyzvedl hodnoty historického jádra města;
  • zvýšil kvalitu života místních obyvatel;
  • byly aplikovány existující strategie a politika města Uherské Hradiště, příležitosti a hrozby, problémy i silné stránky města popsané samosprávou (viz 6.2.1);
  • se stal centrem kulturně společenského života města a byly pro něj vytvořeny odpovídající prostorové a technické předpoklady a vybavení.

Odhadované stavební náklady na realizaci jsou 100 mil Kč (bez DPH). Soutěž tyto předpokládané náklady ověří a bude sloužit jako indikátor pro jejich případnou aktualizaci.

Dvoufázová projektová otevřená urbanisticko-architektonická soutěž.

1. cena

ofschem architekti s.r.o.

Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D., Ing. arch. Matěj Ondruch, Ing. arch. Viktor Schwab
Spolupráce: Ing. arch. Zdeněk Navrátil

Částka 450 000 Kč

0001.jpg
0002.jpg
0003.jpg
0004.jpg

2. cena

PEER COLLECTIVE s. r. o.

Ing. arch. Daniel Struhařík, Ing. arch. MgA. Natálie Hodková, Ing. arch. Jan Urbášek, Ing. arch. Georgi Dimitrov

Částka 300 000 Kč

0001.jpg
0002.jpg
0003.jpg
0004.jpg

odměna I.

Ing. arch. MgA Martin Petřík

Ing. arch. Josef Choc, Ing. arch. Štěpán Psotka, Ing. arch. Tereza Psotková
Spolupráce: Ing. Květoslav Syrový, Ing. arch. Mikoláš Vavřín

Částka 125 000 Kč

0001.jpg
0002.jpg
0003.jpg
0004.jpg

Soutěž na mapě