Přeskočit na obsah

Rekonstrukce Nového proboštství

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

4. 9. 2017

Popis

Česká komora architektů zaznamenala architektonickou soutěž s názvem „Rekonstrukce Nového proboštství vč. řešení dostavby dvorních křídel a dořešení úpravy dvora“. Ta počítá s účastí členů České komory architektů (odst. 6 SP), nemá ovšem potvrzení regulérnosti. Dle § 3 odst. 3 Soutěžního řádu České Komory architektů jsou osoby zapsané do seznamu autorizovaných nebo registrovaných osob vedeného Komorou vyloučeny ze soutěže, které Komora nevydala potvrzení regulérnosti.  

Ze zveřejněných podmínek současně vyplývá, že soutěžní lhůta je příliš krátká a soutěž proto nesplňuje podmínky pro potvrzení její regulérnosti. Současně z podmínek nevyplývá, zda je v pořádku složení poroty a jestli je adekvátní výše cen a odměn.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže, nedojde-li k nápravě a nebude potvrzena její regulérnosti, neúčastnili.