Přeskočit na obsah

Rekonstrukce objektů DSEP Šolínova

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Domov pro seniory Elišky Purkyňové

Předpokládané ceny a odměny celkem

5 000 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

31. 7. 2021 15:00

Datum vyhlášení soutěže

7. 6. 2021

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

28. 5. 2021

Více informací

Popis

Předmětem soutěže o návrh je zpracování soutěžního návrhu urbanisticko-architektonického řešení se specifickým zaměřením na konstrukční a provozně-uživatelské řešení revitalizace, to jest obnovy, rekonstrukce, modernizace, opravy a dostavby objektů tří domů při ulici Šolínově v Praze 6 pro potřeby Domova pro seniory Elišky Purkyňové.

Dvoufázová otevřená architektonická soutěž.

Pro zájemce bude zorganizována prohlídka soutěžního místa ve dnech 16. 06. 2021 a 30. 06. 2021 s výkladem zadavatele. Sraz účastníků prohlídky je ve 13:00, a to před budovou Šolínova 1, Praha 6.

Lhůta pro odevzdání soutěžního návrhu ve 2. fázi soutěže o návrh bude upřesněna ve výzvě k odevzdání návrhů ve 2. fázi soutěže o návrh, nebude však kratší než dvanáct týdnů.


Soutěž na mapě