Přeskočit na obsah

Rekonstrukce Sdruženého klubu Rabštejn

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Popis

Veřejná zakázka na „Rekonstrukci Sdruženého klubu Rabštejn v Kostelci nad Orlicí“

 

Kancelář ČKA byla upozorněna autorizovanými architekty na veřejnou zakázku na rekonstrukci Sdruženého klubu Rabštejn v Kostelci nad Orlicí.

 

Zakázku považujeme za akci, která má povahu architektonické soutěže, a to zejména z důvodu, že výběr bude probíhat částečně též na základě výsledků hodnocení návrhů (studií) odevzdaných účastníky. Vzhledem k tomu, že zakázka není připravena jako soutěž, chybí zejména tyto náležitosti:

 

V soutěžních podmínkách není jmenovitě uvedena porota, jejíž nadpoloviční většina členů musí být nezávislá na vyhlašovateli a na orgánech rozhodujících o využití výsledku soutěže. Soutěžní podmínky neobsahují ustanovení o cenách a odměnách. V soutěžních podmínkách dále absentuje informace o publikaci návrhů, zejm. výstavě. Chybí též další základní náležitosti obsahu soutěžních podmínek uvedené v § 7 Soutěžního řádu ČKA.

 

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.