Přeskočit na obsah
Přijďte diskutovat o příležitostech, které New European Bauhaus nabízí architektům, krajinářským architektům, městským architektům i veřejným zadavatelům. Již zítra od 16 hod. v pražské kanceláři ČKA nebo on-line. Více informací. >

Řešení mostu přes ul. Mezibořská v Litvínově

Řešení mostu přes ul. Mezibořská v Litvínově

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Litvínov

Ceny a odměny celkem

550 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

29. 8. 2016 - 22. 11. 2016

Počet odevzdaných návrhů

10

Více informací

Popis

Předmětem soutěže o návrh bylo řešení nového přemostění ulice Mezibořská v Litvínově. Vyhlašovatel očekával návrhy řešení přemostění ulice včetně jeho stavebních a územních souvislostí - návaznosti komunikací a dalších veřejných prostor - parkovacích ploch pod mostem, zastávky MHD, vhodné doplnění zeleně. Cílem návrhu mělo být nalezení vhodného architektonického řešení přemostění ul. Mezibořská v lokalitě, kde most výrazně zasahuje do okolní zástavby.

Základní požadavky vyhlašovatele:
- kvalitní návrh mostu včetně veřejného prostoru
- kvalitní řešení dopravních vztahů
- zachování parkovacích kapacit v prostoru pod mostem
- respekt k architektonickým a urbanistickým hodnotám místa
- minimalizace investičních a provozních nákladů stavby
- zapojení zeleně v městském prostoru

Jednofázová projektová architektonicko-konstrukční soutěž.

Odměna

Částka 25 000 Kč

Soutěž na mapě