Momentálně probíhá aktualizace webu. Omlouváme se za způsobené komplikace.

Řešení mostu přes ul. Mezibořská v Litvínově

Řešení mostu přes ul. Mezibořská v Litvínově

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Litvínov

Ceny a odměny celkem

550 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

29. 8. 2016 - 22. 11. 2016

Počet odevzdaných návrhů

10

Více informací

Porota

Kontaktní údaje

Popis

Předmětem soutěže o návrh bylo řešení nového přemostění ulice Mezibořská v Litvínově. Vyhlašovatel očekával návrhy řešení přemostění ulice včetně jeho stavebních a územních souvislostí - návaznosti komunikací a dalších veřejných prostor - parkovacích ploch pod mostem, zastávky MHD, vhodné doplnění zeleně. Cílem návrhu mělo být nalezení vhodného architektonického řešení přemostění ul. Mezibořská v lokalitě, kde most výrazně zasahuje do okolní zástavby.

Základní požadavky vyhlašovatele:
- kvalitní návrh mostu včetně veřejného prostoru
- kvalitní řešení dopravních vztahů
- zachování parkovacích kapacit v prostoru pod mostem
- respekt k architektonickým a urbanistickým hodnotám místa
- minimalizace investičních a provozních nákladů stavby
- zapojení zeleně v městském prostoru

Jednofázová projektová architektonicko-konstrukční soutěž.

2. cena

Ing. arch. Marek Blank, Ing. Petr Tej, Ph.D., Janek Srnka
Spolupráce:

Částka 250 000 Kč

Hodnocení poroty

3. cena

MgA. Ondřej Císler, Ing. arch. Dominik Císař, Ing. arch. Josef Choc
Spolupráce:

Částka 125 000 Kč

Hodnocení poroty

3. cena

Ing. arch. Jaroslav Slavíček, Ing. Jan Bažil, Ing. Petr Souček
Spolupráce:

Částka 125 000 Kč

Hodnocení poroty

Odměna

Refuel s.r.o.

Ing. arch. Jan Skoupý, Ing. arch. Zbyněk Ryška, Ing. arch. Denisa Kyselicová, Ing. arch. Kamila Petráková
Spolupráce:

Částka 25 000 Kč

Hodnocení poroty

Odměna

Spolupráce:

Částka 25 000 Kč

Hodnocení poroty

Soutěž na mapě