Přeskočit na obsah

ŘEŠENÍ PŘEDNÁDRAŽNÍHO PROSTORU VE STRAKONICÍCH

Status

Návrh

Vyhlašovatel

Město Strakonice

Regulérnost

Regulérní

Předpokládaný termín vyhlášení

30. 4. 2016

Popis

Předmětem soutěže bude zpracování architektonicko-urbanistického návrhu na řešení přednádražního prostoru ve Strakonicích – revitalizace prostoru zahrnující funkční využití  území, prostorové a architektonicko-urbanistické řešení skladby řešeného území – tj. zejména dopravních a funkčních vztahů – řešení veřejné autobusové, vlakové dopravy a městské hromadné dopravy, dopravy v klidu, zeleně a veřejného prostoru, při respektování Upřesňujících podmínek zadání. Návrh bude muset respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele.

Požadavkem vyhlašovatele soutěže bude komplexní urbanistické a architektonické řešení graficky vymezeného území.  V řešeném prostoru se požaduje synergicky řešit návrh tří uvedených funkčních souborů

  1. Dopravního terminálu
  2. Zeleně a veřejného prostoru
  3. Obchodu a služeb.

Jednokolová veřejná ideová architektonicko-urbanistická soutěž.


Aktálně není znám přesný termín vyhlášení soutěže.