Přeskočit na obsah

Řešení území vnitřní části města Plzně

Řešení území vnitřní části města Plzně

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Plzeň

Ceny a odměny celkem

1 000 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

12. 12. 2011 - 16. 3. 2012

Počet odevzdaných návrhů

20

Více informací

Popis

Pozvánka na workshop k přípravě nového územního plánu - 6. 11. 2012 od 17hod. v Divadélku Jonáš v Měšťanské besedě v Plzni.

V pátek 8. června 2012 se v Měšťanské besedě v Plzni uskuteční odborný workshop a vernisáž výstavy návrhů urbanistické soutěže „Plzeň – vnitřní město“. Plzeňští architekti jsou zváni na diskuzi s oceněnými a odměněnými soutěžními týmy. V publiku se objeví také zástupci města, porotci a ostatní soutěžící. Soutěž uspořádalo město Plzeň v souvislosti s přípravou nového územního plánu. Soutěž přinesla nové názory na řešení urbanistické koncepce města i nové metodické přístupy. Z důvodu omezené kapacity sálu Vás v případě zájmu o účast prosíme o brzké přihlášení nejpozději však do 29. května 2012 do 12 hodin na e-mailu jurikova@plzen.eu. Bez přihlášení nebude vstup na workshop možný. Program workshopu a pozvánka na výstavu jsou ke stažení na webových stránkách Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně (www.ukr.plzen.eu).

Vernisáž výstavy návrhů urbanistické soutěže „Plzeň – vnitřní město“ proběhne v pátek 8. 6. 2012 v 15hod. v Atriu Měšťanské besedy v Plzni. Návrhy budou vystaveny denně do 28. 6. 2012 od 8 do 21hod.

Katalog

______________________________________________

Město Plzeň připravuje zpracování nového územního plánu města, který musí být schválen do roku 2015. Formou ideové urbanistické soutěže chce město získat nové názory na řešení urbanistické koncepce města, především jeho vnitřní části, jako základního podkladu pro tento územní plán.

1. cena

Roman Koucký architektonická kancelář s.r.o./ autorský tým: doc. Ing. arch. Roman Koucký, Šárka Malá

Částka 325 000 Kč

plzen_1cena_koucky_1.jpg
plzen_1cena_koucky_2.jpg
plzen_1cena_koucky_3.jpg

1. cena

MOBA studio s.r.o./ autorský tým: Ing. arch. Igor Kovačević Ph.D., Ing. arch. Yvette Vašourková, Ing. arch. Kateřina Šrámková, Ing. arch. Barbora Šimonová, Ing. arch. Tereza Dufková, Ing. arch. Zuzana Kuldová, Michele Porsia, Federica Peruzzi

Částka 325 000 Kč

plzen_1cena_moba_1.jpg
plzen_1cena_moba_2.jpg
plzen_1cena_moba_3.jpg

2. cena

autorský tým: Ing. arch. Michal Dvořák, Ing. arch. Lukáš Grasse, Ing. arch. Libor Pánek, Ing. arch. Ivan Gogolák

Částka 250 000 Kč

plzen_2cena_1.jpg
plzen_2cena_2.jpg
plzen_2cena_3.jpg

3. cena

Neudělena.

Odměna

MS architekti s.r.o./ autorský tým: Ing. arch. Michal Šourek, Ing. arch. Milan Ševčík, Idan Zveibil MSc.

Částka 60 000 Kč

plzen_odmena_ms_architekti_1.jpg
plzen_odmena_ms_architekti_2.jpg
plzen_odmena_ms_architekti_3.jpg

Odměna

Ing. Tomáš Cendelín, Mgr. Ing. arch. Petr Jehlík, Ing. arch. Petr Klíma, M Arch. Marek Sivák, RNDr. Milan Svoboda

Částka 40 000 Kč

plzen_odmena_cendelin_1.jpg
plzen_odmena_cendelin_2.jpg
plzen_odmena_cendelin_3.jpg

Soutěž na mapě