Přeskočit na obsah

Rekonstrukce a dostavba budov Filozofické fakulty UK, Opletalova 47 a 49 v Praze

Rekonstrukce a dostavba budov Filozofické fakulty UK, Opletalova 47 a 49 v Praze

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Ceny a odměny celkem

1 670 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

14. 4. 2016 - 1. 8. 2016

Počet odevzdaných návrhů

12

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu rekonstrukce a dostavby dvou klasicistních budov Filozofické fakulty UK v Pražské památkové rezervaci (jedna z budov je kulturní památkou). Využitím nových objektů by mělo dojít k částečnému vykrytí dlouhodobého deficitu v oblasti prostorového i materiálního vybavení zejména pro badatelské a výukové účely. Předpokládané stavební náklady jsou 240 mil. Kč bez DPH.

Dvoukolová veřejná projektová architektonická soutěž.

1. cena

Ing. arch. Václav Škarda, Autoři:Ing. arch. Tomáš Bílek
Spolupráce: Ing. arch. Lukáš Houser, Spolupracující osoby:Ing. arch. Miloš Hlaváček

Částka 600 000 Kč

Místo_1_a.jpg
Místo_1_c.jpg
Místo_1_d.jpg
Místo_1_e.jpg

1. zvýšená odměna

Částka 300 000 Kč

Odměna

Soutěž Opletalova uni

Ing. arch. Marek Habr, Ing. arch. Jiří Kučera, Ing. arch. MgA. Tomáš Legner, MgA. Markéta Zdebská, Ing. Michal Volf – Kvalitář, s.r.o.

Částka 100 000 Kč

Odměna_Habr_a.jpg
Odměna_Habr_c.jpg
Odměna_Habr_d.jpg
Odměna_Habr_e.jpg

Soutěž na mapě