Přeskočit na obsah

Revitalizace areálu bývalé Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad Labem

Revitalizace areálu bývalé Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad Labem

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Dvůr Králové nad Labem

Ceny a odměny celkem

2 200 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

29. 3. 2021 - 27. 7. 2021

Počet odevzdaných návrhů

11

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu na řešení rekonstrukce areálu bývalé Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad Labem (bývalý areál podniku Strojtex) v území městské památkové zóny Dvůr Králové nad Labem, areál však není zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek ČR. Návrh se měl stát jedním z podkladů k zadání zakázky na zpracování navazujících výkonových fází projekčních prací, dohledu nad jejich provedením a uvedením předmětné stavby do užívání. Návrh měl architektonicky, výtvarně a provozními vazbami zapojit areál do historického centra města a otevřít ho široké veřejnosti z řad obyvatel města i jeho návštěvníků. Návrh měl respektovat ekonomické možnosti zadavatele.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

2. cena

Drawcon s.r.o.

Částka 800 000 Kč

Místo_3_a.jpg
Místo_3_e.jpg
Místo_3_c.jpg
Místo_3_d.jpg
Místo_3_e.jpg

3. cena

MS architekti s.r.o.

Částka 400 000 Kč

Místo_2_a.jpg
Místo_2_b.jpg
Místo_2_c.jpg
Místo_2_d.jpg
Místo_2_e.jpg

Soutěž na mapě