Přeskočit na obsah

Revitalizace areálu bývalého cukrovaru, Břeclav

Revitalizace areálu bývalého cukrovaru, Břeclav

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Břeclav

Ceny a odměny celkem

650 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

22. 10. 2020 - 4. 2. 2021

Počet odevzdaných návrhů

6

Více informací

Popis

Předmětem urbanistické soutěže byl návrh revitalizace areálu bývalého cukrovaru v Břeclavi. Návrh měl řešit umístění nových funkcí dle Soutěžního zadání včetně řešení dopravního napojení. Návrh bude obsahovat základní hmotové a dispoziční řešení jednotlivých objektů. Návrh bude umožňovat realizaci po etapách dle ekonomických možností vyhlašovatele.

Jednofázová otevřená ideová urbanistická soutěž.

 

3. cena

Ing. arch. Tomáš Havlíček, Ing. arch. Víťa Nový
Spolupráce: Spolupráce: Anežka Šmídová, Roman Křenek, Denis Csanda

Částka 90 000 Kč

Místo_3_a.jpg
Místo_3_b.jpg
Místo_3_c.jpg

Soutěž na mapě