Přeskočit na obsah

Revitalizace areálu bývalého cukrovaru, Břeclav

Revitalizace areálu bývalého cukrovaru, Břeclav

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Břeclav

Ceny a odměny celkem

650 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

22. 10. 2020 - 4. 2. 2021

Počet odevzdaných návrhů

6

Více informací

Popis

Předmětem urbanistické soutěže byl návrh revitalizace areálu bývalého cukrovaru v Břeclavi. Návrh měl řešit umístění nových funkcí dle Soutěžního zadání včetně řešení dopravního napojení. Návrh bude obsahovat základní hmotové a dispoziční řešení jednotlivých objektů. Návrh bude umožňovat realizaci po etapách dle ekonomických možností vyhlašovatele.

Jednofázová otevřená ideová urbanistická soutěž.

 

2. cena

Částka 160 000 Kč

3. cena

Ing. arch. Tomáš Havlíček, Ing. arch. Víťa Nový
Spolupráce: Spolupráce: Anežka Šmídová, Roman Křenek, Denis Csanda

Částka 90 000 Kč

Místo_3_a.jpg
Místo_3_b.jpg
Místo_3_c.jpg

Soutěž na mapě