Přeskočit na obsah
Přijďte diskutovat o strategii České komory architektů! Debata proběhne v rámci série akcí OTTA (Otevřený think tank architektů), v úterý 21. března od 16.30 hod. Účastnit se můžete osobně v pražské kanceláři ČKA (Josefská 34/6) anebo on-line. Více informací >

REVITALIZACE CENTRA MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Status

Návrh

Vyhlašovatel

Město Rožnov pod Radhoštěm

Regulérnost

Regulérní

Předpokládaný termín vyhlášení

15. 12. 2016

Popis

Předmětem soutěže bude zpracování návrhu prostorového a funkčního řešení centra města Rožnov pod Radhoštěm, včetně přilehlého parku a včetně dopravního řešení ve vymezeném řešeném území v Rožnově pod Radhoštěm. Návrh bude řešen ve dvou (event. více) na sobě stavebně a realizačně nezávislých etapách tvořících ve výsledku jeden kompaktní celek.

Minimální požadovaná funkční a stavebně-technická etapizace stavby nutná pro posuzování návrhu:

  1. etapa                                                            centrum města (architektonicko-urbanistická kompozice)
  2. etapa                                                            statická a dynamická doprava
  3. etapa                                                            dolní park

Jednokolová veřejná ideová architektonicko-urbanistická soutěž.

Aktuálně není znám přesný termín vyhlášení soutěže.