Přeskočit na obsah

REVITALIZACE CENTRA MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Status

Návrh

Vyhlašovatel

Město Rožnov pod Radhoštěm

Regulérnost

Regulérní

Předpokládaný termín vyhlášení

15. 12. 2016

Popis

Předmětem soutěže bude zpracování návrhu prostorového a funkčního řešení centra města Rožnov pod Radhoštěm, včetně přilehlého parku a včetně dopravního řešení ve vymezeném řešeném území v Rožnově pod Radhoštěm. Návrh bude řešen ve dvou (event. více) na sobě stavebně a realizačně nezávislých etapách tvořících ve výsledku jeden kompaktní celek.

Minimální požadovaná funkční a stavebně-technická etapizace stavby nutná pro posuzování návrhu:

  1. etapa                                                            centrum města (architektonicko-urbanistická kompozice)
  2. etapa                                                            statická a dynamická doprava
  3. etapa                                                            dolní park

Jednokolová veřejná ideová architektonicko-urbanistická soutěž.

Aktuálně není znám přesný termín vyhlášení soutěže.