Přeskočit na obsah

Měníme Hlavní: Revitalizace Hlavní třídy v Českém Těšíně

Měníme Hlavní: Revitalizace Hlavní třídy v Českém Těšíně

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Český Těšín

Ceny a odměny celkem

750 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

5. 4. 2022 - 15. 7. 2022

Počet odevzdaných návrhů

7

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byla revitalizace ulice Hlavní třída v Českém Těšíně. Cílem bylo nalézt takové řešení, které s přiměřenými ekonomickými náklady optimalizuje a zkultivuje ulici, aby sloužila lépe potřebám veřejnosti. Cílem bylo najít kreativní a soudobé řešení, které bude respektovat současné ekologické, sociální i estetické nároky.

Dvoufázová otevřená projektová krajinářsko-architektonická soutěž.

Web soutěže: https://cceamoba.cz/souteze/hct

1. cena

FRIS architekti

Ing. arch. Adam Jursa, Katarzyna Jursa Pieleszová, Kateřina Hojdyszová, odborní konzultanti: Adam Jung, Rudolf Klus, Michaela Štroufová, Roman Čechák, Marek Gąsior

Částka 300 000 Kč

hct-cceamoba-fris-architekti-1-faze-panel-1-2500x2500-q70.jpg
hct-cceamoba-fris-architekti-panel-1-2500x2500-q70.jpg
hct-cceamoba-fris-architekti-panel-2-2500x2500-q70.jpg
hct-cceamoba-fris-architekti-panel-3-2500x2500-q70.jpg
hct-cceamoba-fris-architekti-panel-4-2500x2500-q70.jpg

2. cena

MAAUS

Jakub Czapek, Martin Jetelina, Karolína Langnerová, Miroslava Zadražilová

Částka 200 000 Kč

hct-cceamoba-maaus-1-faze-panel-1-2500x2500-q70.jpg
hct-cceamoba-maaus-panel-1-2500x2500-q70.jpg
hct-cceamoba-maaus-panel-2-2500x2500-q70.jpg
hct-cceamoba-maaus-panel-3-2500x2500-q70.jpg
hct-cceamoba-maaus-panel-4-2500x2500-q70.jpg

Soutěž na mapě