Přeskočit na obsah

Revitalizace a případná dostavba Husova náměstí v Lysé nad Labem

Revitalizace a případná dostavba Husova náměstí v Lysé nad Labem

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Lysá nad Labem

Ceny a odměny celkem

300 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

15. 7. 2016 - 31. 10. 2016

Počet odevzdaných návrhů

11

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování urbanisticko-architektonického návrhu revitalizace Husova náměstí v Lysé nad Labem. Cílem soutěže bylo získat kvalitní urbanisticko-architektonické návrhy, které vytvoří z prostoru Husova náměstí reprezentativní veřejný prostor a případně jej i definují novou zástavbou ve východní části. Zájmem vyhlašovatele je zvýšit atraktivitu náměstí jak pro občany města, tak pro návštěvníky. Zadání soutěže bylo otevřené, navržený projekt však musel vyjít z dopravního řešení situace. Případné vyvolání změn územního plánu bylo přípustné.

Jednofázová veřejná projektová urbanisticko-architektonická soutěž.

1. cena

Sdružení XTOPIX architekti s.r.o. a Ing. Martina Forejtová a Ing. Martina Havlová, zastoupené Ing. arch. Pavlem Buryškou,

Ing. arch. Pavel Buryška, Ing. Martina Forejtová, Autoři: Ing. arch. Barbora Buryšková , Ing. Martina Havlová
Spolupráce: Spolupracující osoby: Ing. arch. Zdeněk Pech, Ing. arch. Michal Štěpař, Ing. Radek Prokeš

Částka 180 000 Kč

1-cena 6.jpg

3. cena

MgA. Ondřej Císler

doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D., Vojtěch Ružbatský , Josef Choc , Markéta Poláčková, Barbora Skalová

Částka 80 000 Kč

3-cena 11.jpg

Odměna

Ing. arch. Jakub Žoha

Ing. arch. Jakub Žoha, Autoři:, Ing. arch. Michaela Roženská

Částka 40 000 Kč

Soutěž na mapě