Přeskočit na obsah

Revitalizace centra obce Žádovice

Revitalizace centra obce Žádovice

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Obec Žádovice

Ceny a odměny celkem

350 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

10. 6. 2016 - 26. 10. 2016

Počet odevzdaných návrhů

8

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko – urbanistického návrhu revitalizace centra obce Žádovice. Cílem návrhu bylo zvýšení atraktivity veřejného prostranství centra obce jak pro jeho občany, tak i pro návštěvníky obce. Zlepšení atraktivity s důrazem na estetické a funkční propojení občanské vybavenosti, služeb, komerčních a kulturních aktivit.

Jednofázová veřejná projektová architektonicko-urbanistická soutěž.

1. cena

Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová, Ing. arch. Ivo Pavlík, Ing. arch. Vratislav Ansorge
Spolupráce: Spolupracovníci: Bc. Štěpánka Úlehlová, MgA. Jiří Polák, Ing. arch. Anita Prokešová, Mgr. Jarin Krouz, Jan Poslušný, Bc. Jan Matoušek

Částka 150 000 Kč

Místo_1_a.jpg
Místo_1_b.jpg
Míato_1_c.jpg

2. cena

Částka 100 000 Kč

3. cena

Ing. arch. Martin Rudiš, Ing. arch. Martin Komárek, Bc. Jan Strachoň, Ing. arch. Lenka Hloušková

Částka 70 000 Kč

Místo_3_a.jpg
Místo_3_b.jpg

Odměna

Ing. Daniel Matějka, Ing. Jaroslav Vlach, Ing. Daniel Matějka, Ing. Lenka Vlachová, Ing. Lukáš Lattenberg
Spolupráce: Spolupracovník: Ing. Hana Matějková

Částka 10 000 Kč

Odměna_Vlach_a.jpg
Odměna_Vlach_b.jpg
Odměna_Vlach_c.jpg

Odměna

Částka 10 000 Kč

Odměna

Spolupráce: Spolupracovníci: Bc. R. Emma Pavlovská, Bc. Martin Sazama, Bc. Filip Musálek

Částka 10 000 Kč

Soutěž na mapě