Přeskočit na obsah

Spolkový dům v Horažďovicích

Spolkový dům v Horažďovicích

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Horažďovice

Ceny a odměny celkem

638 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

10. 12. 2018 - 1. 5. 2019

Více informací

Popis

Předmětem této soutěže o návrh je zpracování architektonického návrhu řešení objektu Spolkového domu v Horažďovicích s cílem rekonstrukce kina, oživení jeho provozu a transformace na kulturní, společenské a výukové centrum s knihovnou. Součástí návrhu řešení bude přilehlé území křižovatky Strakonická – Plzeňská v Horažďovicích, kde dojde k vytvoření funkčního a atraktivního prostoru coby protipólu náměstí vyzývajícího projíždějící k zastavení a návštěvě města. Místo by se díky rozšíření objektu kina a úpravě okolí mělo stát centrem setkávání, kulturní nabídky a odpočinku s možností nákupu při zachování hodnotné dopravní obslužnosti a parkování.

Cílem soutěže je získat kvalitní architektonický návrh transformace budovy, který bude podkladem pro zpracování navazující projektové dokumentace (Spolkový dům v Horažďovicích) a také kvalitní urbanisticko- architektonický návrh revitalizace území křižovatky Strakonická – Plzeňská.

Dvoufázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická soutěž.

Web soutěže: www.horazdovice.cityupgrade.cz

 

3. cena

Jiří Richter a Jan Kudlička

3. cena

KOTA Atelier s.r.o.

Ing. arch. Ondrej Palenčar, Ing. arch. Štěpán Vašut, Ing. arch. Adam Koten, Ing. arch. et Ing. Tomáš Babka, Ing. Zdeněk Šuchma
3cena_kota_1.jpg
3cena_kota_2.jpg

4. - 5. místo

Caraa.cz s.r.o.

Štěpán Kubíček, Martina Buřičová, Lenka Levíčková
Spolupráce: Oto Melter, Michal Slyusar
4-5_cena_caraa_1.jpg
4-5_cena_caraa_2.jpg
4-5_cena_caraa_3.jpg
4-5_cena_caraa_4.jpg