Přeskočit na obsah

Revitalizace lokality bývalých jezdeckých kasáren v Prostějově

Revitalizace lokality bývalých jezdeckých kasáren v Prostějově

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Prostějov

Ceny a odměny celkem

450 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

15. 12. 2022 - 14. 3. 2023

Datum rozhodnutí

8. 12. 2022

Počet odevzdaných návrhů

8

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo vypracování urbanisticko-krajinářského řešení lokality bývalého areálu Jezdeckých kasáren v Prostějově. Území je vymezeno ulicí Jezdecká, Botanickou zahradou Petra Albrechta, stávajícími bytovými domy a jejich zahradami. Součástí řešení bude návrh veřejných prostranství a jejich návazností na stávající a plánovanou urbanistickou strukturu městské části. Cílem soutěže bylo vytvoření parku nebo parkově upravených ploch, které budou sloužit zejména obyvatelům okolních stávajících i nově navržených domů.

Předpokládaná hodnota investiční akce činí 24 780 000,00 Kč bez DPH.

Jednofázová otevřená urbanisticko-krajinářská projektová soutěž o návrh.

3. cena

Ing. Tomáš Pilař, Ph.D., Bc. Berenika Pilařová, Bc. Aneta Čermáková,, Bc. Kateřina Behotová, Bc. Kristýna Tesková

Částka 80 000 Kč

3. cena  (1).jpg
3. cena  (2).jpg
3. cena  (3).jpg
3. cena  (4).jpg

Soutěž na mapě