Přeskočit na obsah

Revitalizace lokality bývalých jezdeckých kasáren v Prostějově

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Statutární město Prostějov

Předpokládané ceny a odměny celkem

450 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14. 3. 2023 14:00

Datum vyhlášení soutěže

15. 12. 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

8. 12. 2022

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je vypracování urbanisticko-krajinářského řešení lokality bývalého areálu Jezdeckých kasáren v Prostějově. Území je vymezeno ulicí Jezdecká, Botanickou zahradou Petra Albrechta, stávajícími bytovými domy a jejich zahradami. Součástí řešení bude návrh veřejných prostranství a jejich návazností na stávající a plánovanou urbanistickou strukturu městské části. Cílem soutěže je vytvoření parku nebo parkově upravených ploch, které budou sloužit zejména obyvatelům okolních stávajících i nově navržených domů.

Předpokládaná hodnota investiční akce činí 24 780 000,00 Kč bez DPH.

Jednofázová otevřená urbanisticko-krajinářská projektová soutěž o návrh.

Soutěž na mapě