Přeskočit na obsah

Revitalizace Masarykova náměstí Odry

Status

V přípravě

Vyhlašovatel

Město Odry

Předpokládaný termín vyhlášení

29. 2. 2024

Popis

Předmětem soutěže je zpracování urbanisticko-architektonického návrhu revitalizace Masarykova náměstí v Odrách a jeho bezprostředního okolí (dále jen „zájmové území“) na pozemcích parcelní číslo 201/1 (ost. plocha, silnice), 200 (ost. komunikace, ost. plocha), 199 (ost. komunikace, ost. plocha), 201/17 (ost. komunikace, ost. plocha), 201/16 (ost. komunikace, ost. plocha) v katastrálním území Odry.

Cílem revitalizace je úprava náměstí, které je centrálním prostorem Městské památkové zóny Odry, jako hlavního reprezentativního a pobytového veřejného prostranství města Odry.

Budoucí podoba náměstí by měla na základě revize a případné reorganizace stávajícího funkčního využití a prostorového uspořádání nabídnout inspirativní prostor pro současné potřeby sedmitisícového města. Součástí podkladů je podrobné zadání, založené na koncepci rozvoje města a veřejné diskuzi.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická soutěž.