Přeskočit na obsah

Revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě

Revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Jihlava

Ceny a odměny celkem

1 300 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

24. 5. 2018 - 10. 8. 2018

Počet odevzdaných návrhů

12

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byla revitalizace a zlepšení parametrů užitnosti a obytnosti Masarykova náměstí v Jihlavě. Zadavatel hledel koncepci dopravy, městské zeleně, a městského mobiliáře s respektem k urbanistickému vývoji centra významného historického města a jeho pamětihodnostem. Cílem bylo zatraktivnit hlavní jihlavské náměstí pro delší a častější pobyt obyvatel i návštěvníků. Klíčovým tématem bylo hledání nových možností, jak moderními způsoby vytvořit zázemí pro aktivity (kulturní, obchodní, ale zejména společenské – potkávání se a sdílení veřejného prostoru) se zohledněním principů udržitelného rozvoje.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Web soutěže: https://jihlava.cz/architektonicka-soutez/d-525874/p1=120064


3. cena

Ing. arch. Jan Zezůlka / Ing. arch. Linda Boušková / Ing. arch. Daniel Struhařík

Ing. Lýdia Šušlíková, Ing. arch. Jan Zezůlka, Bc. Martin Nosek, Ing. Martin Všetečka, Ph. D., Ing. arch. Daniel Struhařík, Ing. arch. Linda Boušková

Částka 200 000 Kč

Místo_3_a.jpg
Místo_3_b.jpg
Místo_3_c.jpg

Soutěž na mapě