Přeskočit na obsah

Revitalizace Masarykova náměstí v Mnichově Hradišti

Revitalizace Masarykova náměstí v Mnichově Hradišti

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Mnichovo Hradiště

Ceny a odměny celkem

250 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Soutěžní lhůta

5. 1. 2016 - 20. 4. 2016

Počet odevzdaných návrhů

19

Více informací

Popis

Dvoukolová veřejná projektová architektonicko-urbanistická soutěž.

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-urbanistického návrhu revitalizace Masarykova náměstí v Mnichově Hradišti. Cílem revitalizace je úprava centrálního náměstí jako hlavního reprezentativního i pobytového veřejného prostranství města. Budoucí podoba náměstí by měla na základě revize a případné reorganizace stávajícího funkčního využití a prostorového uspořádání, nabídnout inspirativní prostor pro současné potřeby osmitisícového historického města. Podrobné zadání, založené na široké veřejné diskuzi a koncepci rozvoje města, je součástí soutěžních podkladů.

3. cena

Rehwaldt Landschaftsarchitekten

Dipl. Ing. Till Rehwaldt, Ing. Eliška Vaňková

Částka 75 000 Kč

Místo_3_Rehwaldt_a.jpg
Místo_3_Rehwaldt_b.jpg

3. cena

ATELlER 111 architekti s.r.o.

Ing. arch. Jiří Weinzettl, Bc. Veronika Indrová, Ing. arch. Barbora Weinzettlová

Částka 75 000 Kč

Místo_3_111_a.jpg
Místo_3_111_b.jpg

Soutěž na mapě