Přeskočit na obsah

Revitalizace městského parku Jindřichův Hradec

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

13. 4. 2010

Popis

Po posouzení dostupných informací k soutěži na zpracování návrhu "Revitalizace městského parku Jindřichův Hradec", kterou vyhlásilo město Jindřichův Hradec, shledala Česká komora architektů, že se jedná o neregulérní architektonickou soutěž.

Za hlavní nesoulad s platným právem považujeme zejména absenci předem jmenované poroty.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.

 

Stanovisko ČKA

Dne 4. 5. 2010 bylo odesláno k přezkoumání Úřadu na ochranu hospodářské soutěže.

Oznámení o výsledku šetření podnětu