Přeskočit na obsah

Revitalizace nábřeží řeky Moravy

Revitalizace nábřeží řeky Moravy

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Uherské Hradiště

Ceny a odměny celkem

550 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

2. 2. 2018 - 2. 5. 2018

Počet odevzdaných návrhů

20

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo nalezení nejvhodnějšího městotvorného konceptu ztvárnění prostoru nábřeží řeky Moravy za účelem jeho oživení. Jedná se o pás na levém a částečně pravém břehu řeky v délce cca 1000 m.

Město je dlouhodobě otočeno k řece zády. Urbanistický a respirační potenciál nábřeží řeky ani v části, která těsně přiléhá k centrální zóně - k městské památkové zóně a jejímu ochrannému pásmu, není využit. Doposud se dokonce nepodařilo vhodně začlenit krajinu do urbanistické struktury města.  

Současný stav nábřeží nevybízí k rekreaci, sportování a k aktivnímu trávení volného času, je většinou nekvalitní a spíše jen tranzitní pěší a cyklistickou stezkou. Prostor je od navazujících městských prostor, areálů a budov ohrazen neprostupnými ploty a stěnami, jakákoliv funkční a prostorová interakce s přiléhajícími neprostupnými areály neprobíhá, a to ani v případě veslařského klubu, restaurace Koruna, sokolského areálu či gymnázia. Prostor není dostatečně vybaven městským mobiliářem (lavičkami, odpadkovými koši, stojany na kola, veřejným osvětlením), jakýmikoliv místy k zastavení a spočinutí, herními prvky pro děti, posilovacími prvky pro dospělé a seniory, ani žádnými jinými atraktivními či uměleckými prvky. Přístupy pod hráz a na bermu fakticky neexistují a nejsou řešeny, informační systém zcela chybí. Jen několik sjezdů z hráze dolů na úroveň bermy slouží výhradně správci toku pro údržbu koryta řeky, čištění a sečení trávy.

Město očekávalo silnou a nosnou ideu, která bude přesvědčivým startovacím impulsem ke koncepční proměně a revitalizaci zanedbaného nábřeží, které se stane důstojnou a organickou součástí prostředí městského centra a památkové zóny.

Jednofázová otevřená ideová kombinovaná urbanisticko-architektonicko-krajinářská soutěž.

1. cena

A69 - architekti s. r. o.

Ing. arch. Boris Redčenkov, Autoři: Ing. arch. Prokop Tomášek, Ing. arch. Jaroslav Wertig
Spolupráce: Spoluautoři: Ing. arch. Pavla Enochová, Ing. arch. Vojtěch Myška

Částka 240 000 Kč

Místo_1.jpg

Odměna

Sdruženi architektů, urbanistů a projektantů PLACEMARKERS CZ

Ing. Michal Říha, Ing. arch. Kateřina Frejlachová, Ing. arch. Martin Špičák, Ing. arch. Tadeáš Říha, MSc., MSc. Milan Brlík

Částka 20 000 Kč

Odměna_Placemarkers.jpg

Odměna

Ing. arch. Daniel Samiec, Ing. arch. Denisa Mikesková, Ing. arch. Vladimír Schmid, Ing. arch. Táňa Sojáková

Částka 20 000 Kč

Odměna_Mikesková.jpg

Odměna

Částka 10 000 Kč

Soutěž na mapě