Přeskočit na obsah

Revitalizace náměstí J. A. Alise v Příbrami – Březových Horách

Revitalizace náměstí J. A. Alise v Příbrami – Březových Horách

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Příbram

Ceny a odměny celkem

550 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

15. 3. 2022 - 31. 5. 2022

Počet odevzdaných návrhů

6

Více informací

Popis

Předmětem této architektonicko-urbanistické soutěže o návrh bude zpracování návrhu revitalizace náměstí J. A. Alise v Příbrami VI-Březových Horách. Cílem revitalizace je oživení a proměna tohoto náměstí na důstojný prostor, který bude odpovídat významu tohoto prostoru a historickému kontextu původní hornické osady Březové Hory.

Cílem soutěže je získat kvalitní architektonicko-urbanistický návrh revitalizace náměstí J. A. Alise, který se stane podkladem pro zpracování projektové dokumentace.

Březové Hory byly do 1. poloviny 20. století samostatným městečkem s rozsáhlou důlní činností. Ve 2. polovině 20. století, kdy došlo k rozvoji těžby uranu v Příbramském revíru, zaznamenala Příbram překotný stavební vývoj, kdy bylo vybudováno celé Březohorské sídliště, a proběhla výstavba rodinných domů na úpatí odvalů Březových Hor, čímž došlo k propojení obou měst.

Přestože už náměstí J. A. Alise pozbylo svého významu z doby, kdy Březové Hory byly samostatnou obcí, neztratilo nic na svém významu pro obyvatele této městské části a zároveň tvoří třetí příbramské náměstí, resp. po náměstí T. G. Masaryka ve staré Příbrami, náměstí 17. listopadu na Březohorském sídlišti z 50. let, je náměstí J. A. Alise přirozeným centrem třetí nejdůležitější části Příbrami - Březových Hor.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická soutěž.

2. cena

Ing. arch. Martin Hajný, Eliška Málková, Matěj Čunát, Marie Štefanová

Částka 150 000 Kč

2-cena-malkova-cunat-stefanova-hajny-1stranka-1.jpg
2-cena-malkova-cunat-stefanova-hajny-stranka-2.jpg
2-cena-malkova-cunat-stefanova-hajny-stranka-3.jpg
2-cena-malkova-cunat-stefanova-hajny-stranka-4.jpg

Soutěž na mapě