Přeskočit na obsah
Přijďte diskutovat o příležitostech, které New European Bauhaus nabízí architektům, krajinářským architektům, městským architektům i veřejným zadavatelům. Již zítra od 16 hod. v pražské kanceláři ČKA nebo on-line. Více informací. >

Revitalizace náměstí Karla IV. - Mělník

Revitalizace náměstí Karla IV. - Mělník

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Mělník

Ceny a odměny celkem

430 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

18. 9. 2014 - 2. 3. 2015

Počet odevzdaných návrhů

17

Více informací

Popis

Dvoukolová veřejná ideová architektonicko-urbanistická soutěž.

 

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-urbanistického ideového návrhu na revitalizaci Náměstí Karla IV. - Mělník. Důraz měl být kladen na prostorové řešení náměstí včetně dopravních podmínek a spojení - synergii s Náměstím Míru, s cílem znovuoživení celé lokality středu města.

Dalším úkolem soutěže bylo i řešení a rozhodnutí o náplni a regulačních prvcích formy těchto objektů:

-  Výchovně vzdělávacího střediska,

-  Domu Služeb,

-  Obchodního Střediska.

Návrh musel respektovat podmínky Územního plánu města, historické souvislosti, památkové podmínky i ekonomické možnosti vyhlašovatele.

 


1. cena

Ivo Pavlík, Lucie Kadrbanová, Vratislav Ansorge, Martin Málek, Jiří Polák, Mirka Baklíková

Částka 200 000 Kč

Místo_1_a.jpg
Místo_1_b.jpg
Místo_1_c.jpg

2. cena

Marie Hlavatá, Josef Hlavatý, Lenka Hlavatá

Částka 120 000 Kč

Místo_2_a.jpg
Místo_2_b.jpg

3. cena

Igor Kovacević, Yvette Vašourková, Marco Marinelli, Cristiano Zanello, Eliana Fischer, Nicoletta Petralla, Iva Tomková, Karin Grohmannová, Petra Holubová, Chiara Buccieri, Nerea Madariaga Mugica

Částka 80 000 Kč

Místo_3_a.jpg
Místo_3_b.jpg
Místo_3_c.jpg

Odměna

Petr Bouřil, Václav Petrus, Michaela Turková

Částka 10 000 Kč

Odměna_Bouřil.jpg

Odměna

Pavel Suchý, Martin Burian, Tomáš Vlasák, Filip Fišer

Částka 10 000 Kč

Odměna_Suchý.jpg

Odměna

Jan Jaroš, Jan Jaroš, Anna Sigmundová, Martin Poláček, Štěpán Jablonský

Částka 10 000 Kč

Odměna_Jaroš.jpg

Soutěž na mapě